Internationellt om Covid-19 och prioriteringar

Här hittar du information om internationella publikationer, länkar, konferensinbjudningar mm.

Artiklar

När det gäller vaccination mot covid-19 har olika länder valt olika prioriteringsordningar, baserat på olika prioriteringskriterier. Här ser du några exempel på artiklar som problematiserar prioriteringar av vaccin:

Cylus, J., Panteli, D., van Ginneken, E. (2021). Who should be vaccinated first? Comparing vaccine prioritization strategies in Israel and European countries using the Covid-19 Health System Response Monitor. Israel journal of health policy research, 10 (1) 16. https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00453-1/metrics

Hassan-Smith, Z., Hanif, W., Khunti ,K. (2021). Who should be prioritised for COVID-19 vaccines? Lancet, 28(396), pp. 1732-1733. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32224-8

Lemke, MK. (2021). Commercial truck drivers should be a priority population for COVID-19 vaccinations. American journal of industrial medicine, 64(3), pp. 217-219. https://onlinelibrary-wiley-com.e.bibl.liu.se/doi/epdf/10.1002/ajim.23220

Schmidt, H. (2020). Vaccine Rationing and the Urgency of Social Justice in the Covid‐19 Response. Hastings Center Report, 50(3), pp. 46-49. https://onlinelibrary-wiley-com.e.bibl.liu.se/doi/full/10.1002/hast.1113

Emanuel, EJ. Persad, G., Kern, A., Buchanan, A., Fabre, C., Halliday, D., Heath, J-, Herzog, L., Leland, R. J., Lemango, E.T., Luna, F., McCoy, M.S., Norheim, O.F., Ottersen, T., Schaefer, G., Tan, K., Wellman, C.H., Wolff, J., Richardson, H. S. An ethical framework for global vaccine allocation. (2020). Science, 369 (6509), pp. 1309-1312.


Covid-19 pandemin kan innebära påfrestningar av olika slag för hälso- och sjukvården. Nedan hittar du artiklar som beskriver detta med psykologiska utmaningar vid prioriteringar.

Tinghög, G. Västfjäll D (2018) ” Why people hate health economics – Two psychological explanations”.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1221921/FULLTEXT01.pdf

Persson, E., Andersson, D., Back, L., Davidson, T., Johannisson, E., & Tinghög, G. (2018). Discrepancy between Health Care Rationing at the Bedside and Policy Level. Medical Decision Making, 38(7), 881–887.


Plattform för tvärvetenskapliga utbyten, webbkonferens, seminarieserie och beslutsstöd
International Society for Priorities in Health har skapat en plattform för tvärvetenskapliga utbyten som kan hjälpa utövare och beslutsfattare runt om i världen när de hanterar prioriteringar och Covid-19 pandemin:
https://prioritiesinhealth.org/overview

International Health Economics Association arrangerar en seminarieserie om hälsoekonomi och Covid-19. Här kan du se den första föreläsningen "Economics of COVID-19: Exploring key issues of impact on the economy". https://www.youtube.com/watch?v=SqVhLdUzsUU

Norska Helsedirektoratet har gett ut beslutsstöd angående prioriteringar av hälso- och sjukvården under Covid-19-pandemin.
Dokumentet hittar du här.

 

Sidan uppdaterades 2021-03-09.

Om Covid-19 och prioriteringar Visa/dölj innehåll

Om Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll