Prioriteringar inom hjälpmedelsverksamhet

I en ny rapport beskriver Region Halland sitt arbete med att utveckla prioriteringar på olika beslutsnivåer.

Prioritering på gruppnivå.Prioritering på gruppnivå.

Den här rapporten vänder sig i första hand till er som arbetar inom hjälpmedelsverksamhet och är i färd med att starta upp ett utvecklingsarbete gällande era prioriteringsprocesser.

Genom åren har fokus inom hjälpmedelsverksamhet framför allt varit på prioriteringar som rör förskrivningar till enskilda personer. Sedan många år finns för det ett beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. I den här rapporten handlar det i stället om prioriteringar på gruppnivå med dess övergripande resursbeslut av olika slag. Vilka hjälpmedel ska vara tillgängliga för befolkningen i en region och för vilka behov? Pendlingen mellan efterfrågan på prioriteringsstöd från det övergripande till det individuella och från det individuella till gruppnivå visar på behovet av att ha en sammanhållen linje mellan olika beslutsnivåer. Sammanhållen i bemärkelsen att grunderna för prioriteringarna måste harmoniera hela vägen.

Genom att hjälpmedelsverksamheten i Region Halland generöst delar med sig av såväl sitt tillvägagångssätt, steg för steg, som reflektioner över sitt arbete är förhoppningen att denna rapport kan inspirera andra att söka arbetssätt som kan passa både det som de finner som det mest angelägna prioriteringsdilemmat för dem att ta tag i och deras egna beslutsprocesser.

Länk till rapporten:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-181268

Länk till beslutsstöd på individnivå: 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1412113/FULLTEXT01.pdf

 

 

 


Forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll