Prioriteringskonferensen 2019

Prioriteringskonferens 2019 bild hemsida

Den Tionde Nationella prioriteringskonferensen

Nu är den 10:e Nationella prioriteringskonferensen över och vi vill tacka alla er som var med och bidrog till en lyckad konferens. Vår summering är många bra diskussioner och givande erfarenhetsutbyten.

Temat för konferensen var: Vård efter behov - hur svårt ska det vara?
Detta diskuterades från olika vinklar i ett tjugotal sessioner. 

Konferensen ägde rum på City Conference Centre Stockholm den 19-21 november och i samarbete med Region Stockholm.

Dokumentation om konferensen

Här hittar du konferenssummeringen.

Konferenssummering

 

Dokumentation inför konferensen

Informationsprogram 
Konferensprogram


Konferenssidan inför konferensen hittar du här:

Läs mer om Prioriteringskonferensen 2019

 

Presentationer från konferensen

Förmöte - Grundkurs i prioriteringskunskap
Presentation av Mari Broqvist, Thomas Davidson, Barbro Krevers och Lars Sandman, Prioriteringscentrum

Panelsession: I väntan på robotarna - vad gör vi åt resursutmaningen?
Presentation av Martin Henriksson, Linköpings universitet

Panelsession: Prioritering i nya styrformer - bortom traditionella hierarkier
Presentation av Patrik Hall, Malmö universitet
Presentation av Lena Hellberg, Regeringskansliet

Session: Läkemedel - pris, finansiering och subvention
Presentation av Joakim Ramsberg, f.d. huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen

Session: Vårdbehov i centrum - prioritering från olika utkiksposter
Gemensam presentation av Eva Arvidsson, Prioriteringscentrum och Region Jönköpings län; Barbro Krevers och Ann-Charlotte Nedlund, Prioriteringscentrum; Sonja Kvint, Västra Götalandsregionen

Session: Prioritering i primärvård - hur det görs eller skulle kunna göras
Presentation av Eva Arvidsson, Prioriteringscentrum och Region Jönköpings län
Presentation av RosMarie Nilsson, Region Blekinge

Session: Prioriteras tandvårdens resurser mot en god och jämlik tandhälsa?
Presentation av Elisabeth Wärnberg-Gerdin, Socialstyrelsen

Session: Styrning genom ersättningsmodeller
Presentation av Clas Rehnberg, Karolinska Institutet

Verkstad: Behovsstyrning och prioritering - en verkstad
Presentation av Karin Bäckman och Barbro Krevers, Prioriteringscentrum
Presentation av Ralph Harlid, Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa 

Verkstad: Svårt, svårare, svårast - en verkstad
Presentation av Mari Broqvist och Lars Sandman, Prioriteringscentrum

Verkstad: Verkstad om prevention och prioriteringar
Eva Arvidsson, Prioriteringscentrum och Region Jönköpings län

Röster från konferensen

Summering av intrycken

Lars Sandman, Christina Kennedy och Adel Abu Hamdeh summerar intrycken från den tionde nationella prioriteringskonferensen som arrangerades i samarbete mellan Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm. 

Nästa prioriteringskonferens kommer arrangeras i Västra Götalandsregionen 2021.

Björn Hofmann

Bjørn Hofmann, professor i Medicinsk filosofi och etik vid NTNU i Gjøvik och Universitetet i Oslo. 

Björn föreläste på temat "Klarar vi av att prioritera rätt − när psykologi  krockar med etik?" vid den 10:e Nationella prioriteringskonferensen, arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Susanne Dieroff Hay

Susanne Dieroff Hay är ordförande för Bröstcancerförbundet. Hon deltog i paneldiskussionen "Från stuprör till att ställa grupper mot varandra" vid den 10:e nationella prioriteringskonferensen, arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Sofia Jarl

Sofia Jarl, Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna deltog i paneldiskussionen på temat "Från stuprör till att ställa grupper mot varandra" vid den 10:e Nationella Prioriteringskonferensen arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Mattias Fredricson

Mattias Fredricson, enhetschef Nationella Riktlinjer vid Socialstyrelsen deltog i paneldiskussionen på temat "Från stuprör till att ställa grupper mot varandra" vid den 10:e Nationella Prioriteringskonferensen arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Georg Engel

Georg Engel, verksamhetschef och FoU-chef vid Stockholms sjukhem deltog i diskussionerna på temat "Digitala vårdmöten − hot eller möjlighet för en behovsbaserad hälso- och sjukvård" vid den 10:e nationella prioriteringskonferensen arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Helena Dreber

Helena Dreber, specialistläkare i allmänmedicin vid vårdcentralen Hökarängen deltog i sessionen på temat "Digitala vårdmöten − hot eller möjlighet för en behovsbaserad hälso- och sjukvård" vid den tionde nationella prioriteringskonferensen arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Henrik Kangro

Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor, deltog i sessionen på temat "Digitala vårdmöten − hot eller möjlighet för en behovsbaserad hälso- och sjukvård" vid den tionde nationella prioriteringskonferensen arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Lena Hellberg

Lena Hellberg, särskild utredare på Regeringskansliet deltog i plenarsessionen på temat "Prioritering i nya styrformer − bortom traditionella hierarkier" vid den tionde nationella prioriteringskonferensen arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

Patrik Hall

Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, deltog i plenarsessionen på temat "Prioritering i nya styrformer − bortom traditionella hierarkier" vid den tionde nationella prioriteringskonferensen arrangerad av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och Region Stockholm.

12:e Nationella prioriteringskonferensen, 11-12 oktober 2023

Malmö.
Malmö. benkrut

Välkommen till Malmö

Temat för den 12:e Nationella prioriteringskonferensen är Jämlik vård för alla – störst behov först. Konferensen hålls den 11-12 oktober på Slagthuset i Malmö, med ett förmöte den 10 oktober där utbildning i prioriteringskunskap ges. Medverkar på konferensen gör bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

 

Nationella prioriteringskonferensen är en mötesplats och ett forum för kunskapsutbyte för dig som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg på ett eller annat sätt. Bli uppdaterad om det senaste med givande föreläsningar och workshops. Få ny kunskap, diskutera aktuella frågor och utbyt erfarenheter med andra.

Konferensen arrangeras vartannat år av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, detta år i samverkan med Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. Läs mer och anmäl dig:
nationellaprioriteringskonferensen.se

Om Prioriteringscentrum