Depth Resolved Quantification of Fluorescence in Skin

Bild på djupupplöst kvantifiering av fluorescens i huden.

I det här projektet utvecklar vi flera modifierade tillvägagångssätt som tillämpar denna SFDI-metod på vävnad där fluoroforfördelningarna varierar i djup.

Vi undersöker strategier baserade på lätttransportmodeller som karakteriserar spektralabsorptions- och spridningsegenskaperna i vävnad för att bättre förstå och tolka den fluorescerande signalen som genereras i vävnadsvolymerna.

Gruppmedlemmar Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll