REMESO forskarskola

REMESO GRADUATE SCHOOL

Forskarskolan i migration, etnicitet och samhälle

En central del av REMESO:s verksamhet är att driva en forskarskola med kurser för svenska och internationella doktorander eller master-studenter inom institutets forskningsområdet. The Graduate School in Migration, Ethnicity and Society välkomnar MA- och PhD-studenter antagna vid universitet i Sverige och utomlands. Kurserna är tvärvetenskapliga och öppna för studenter med skilda akademiska bakgrunder. Kurserna ges av forskare från institutet, inklusive internationella gästforskare och särskilt inbjudna gästföreläsare.

Kurserna ges på engelska.

 

Autumn 2019:

Introduction to Research Methods in Ethnic and Migration Studies  

Course dates 28 October-29 November. On-campus week 11-15 November.

Course Directors: Assoc. Professor Zoran Slavnic and Assoc. Professor Catrin Lundström, REMESO

This course addresses dilemmas and difficulties when collecting and interpreting data in studies on ethnicity and race, discrimination, racism, social inclusion/exclusion, and migration. Research methods discussed include mixed-method designs using discourse analyses, ethnographic field work, participant observation and interviews. The course covers cross-disciplinary and transnational aspects of migration research that place extra demands on data collection, sampling, comparisons of discourses and ideological representations and cross-cultural translation, and provides theoretically informed insights into methodological aspects and research designs that involve complex power relations, insider/outsider dilemmas and their related ethical considerations.

Guest teachers: PhD Johanna Gondouin, Tema Genus, Linköping University; Assoc. Professor Katarina Mattsson, Gender Studies/Culture and Education, Södertörn University, PhD Sofie Tornhill, Department of Social Studies, Linneaus University, and more TBA.

Deadline for applications: 14 October 2019

General information:

REMESO Graduate School courses are offered to PhD students and advanced MA students.

5 weeks of full-time work for 7,5 ECTS. One intensive week at REMESO, Campus Norrköping.

Courses are usually examined by a paper assignment.

 

APPLICATION >>

LEARNING CONTRACT >>

LECTURERS >>

Ledning
Visa/dölj innehåll