SciLifeLab-dagen 2023

En kick-off för den nationella SciLifeLab-sätet i Linköping 

Lär dig mer om de tjänster och möjligheter som erbjuds från SciLifeLab, både nationellt och lokalt, och hur du kan delta i aktiviteterna.

SciLifeLab Linköping välkomnar forskarsamhället i Linköping och nationellt till denna kick-off. Möt det etablerade sätet, forskare, lokala och nationella infrastrukturer. Interagera med SciLifeLab inom områden som: precisionsmedicin, pandemilaboratorieberedskap och planetärbiologi, lär dig om datadriven livsvetenskap och mycket mer.

Utställning, postersession och mingel

Visa din forskning på en poster och ta tillfället i akt att diskutera hur du kan implementera SciLifeLabs avancerade teknologier med infrastrukturexperterna och besök utställningarna från infrastrukturenheterna för att lära dig vilka tjänster de kan erbjuda dig.

Oktober 2023

Den 10 oktober 2023

Plats Linköping

Campus US, Norra Entrén: Ljusgården och Hugo Theorell 

Registrering

Det är nu öppet för registrering.

Oktober 2023

Den 10 oktober 2023

Plats Linköping

Campus US, Norra Entrén: Ljusgården och Hugo Theorell 

Registrering

Det är nu öppet för registrering.

Program 10 oktober 2023

SciLifeLab-dagen 2023

SciLifeLab Linköping välkomnar forskarsamhället i Linköping och nationellt till denna kick-off. Möt det etablerade sätet, forskare, lokala och nationella infrastrukturer. Interagera med SciLifeLab inom områden som: precisionsmedicin, pandemilaboratorieberedskap och planetärbiologi, lär dig om datadriven livsvetenskap och mycket mer. Registreringen för eventet är nu öppet och du hittar med information på eventets hemsida.

Börjar 10 oktober 2023 kl. 08.30
Slutar 10 oktober 2023 kl. 16.00
Plats Campus US, Norra Entrén: Ljusgården och Hugo Theorell
Kontakt Josefine Sandström

Program för SciLifeLab-dagen i Linköping

8:30-9:10 Invigning

9:10-10:15 SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur

10:15-10:45 Fika

10:45-11:25 SciLifeLab i Linköping

11:25-12:30 Användarberättelser: från proteinveckning till mordutredningar

12:30-13:30 Lunch och utställning

13:30-15:00 Parallella sessioner med kapacitetsområden

- Planetär biologi
- Precisionsmedicin
- Laboratoriebaserad pandemiförberedelse

15:00-16:00 Mingel och utställning

SciLifeLab-dagar vid andra säten 2023

Göteborg, april 17

Umeå, september 11

Lund, september 28

SciLifeLab Linköping