Sub-diffusive Spatial Frequency Domain Imaging

Sub-diffusive Spatial Frequency Domain Imaging

Det här projektet syftar till att tillämpa SFDI-metodologier för vävnader under millimetertjocklek.

Utmaningen i detta är att standard SFDI-modeller för ljusspridning och ljustransport inte längre tillräckligt beskriver beteendet hos ljus när bara ett fåtal spridningshändelser inträffar. Vår grupp utvecklar modeller och metoder för att beskriva beteendet hos strukturerat ljus för att utöka SFDI-tekniker till den subdiffusiva regimen. Detta problem behandlas både från teoretiska (modellering och simulering) och experimentella perspektiv.

Gruppmedlemmar Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll