Sextonde Nordiska Barnspråkssymposiet 27-28 maj 2020

Nordiska flaggor som vajar

Avdelningen för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi (LOA) arrangerar det 16:e Nordiska Barnspråkssymposiet vid Linköpings universitet den 27-28 maj 2020.

Det Nordiska Barnspråkssymposiet hålls vartannat år i ett av de nordiska länderna. Symposiet är en interdisciplinär mötesplats för forskare och yrkesverksamma inom logopedi, lingvistik, psykologi, lärande och utbildning samt andra barnspråksintresserade. Symposiet representerar nordisk forskning kring förskolebarn och skolbarn avseende kognitiv, språklig, social och emotionell utveckling. Det 16:e Nordiska Barnspråkssymposiet äger den här gången rum i Linköping vid Campus US. 

Anmäl dig här!

Anmälningsavgift

  • Early bird registrering: 2000 SEK (gäller fram tom 15 mars)
  • Registrering efter den 15 mars: 2500 SEK

Välkommen!

Inbjudna plenarföreläsare
Visa/dölj innehåll

Asta Cekaite, Professor, Linköpings universitet, Sverige

Läs abstract genom att klicka nedan

Jan de Jong, Biträdande professor, Universitetet i Bergen, Norge

Läs abstract genom att klicka nedan

Heikki Lyytinen, Professor, Jyväskylä universitet, Finland

Läs abstract genom att klicka nedan

Call for abstracts
Visa/dölj innehåll

Organisationskommittén för det Sextonde Nordiska Barnspråkssymposiet inbjuder till att skicka in abstracts för muntliga presentationer eller posters. Alla abstract som skickas via online-formuläret senast den 1:e mars vidarebefordras till konferenskommittén för granskning. Meddelande om abstractets status skickas så snart granskningen är slutförd, senast den 15:de mars.

Följ anvisningarna i formuläret när du skriver och skickar in ditt abstract. Abstract ska skrivas på något av de skandinaviska språken eller på engelska. Abstract ska vara så informativa som möjligt, vedertagna förkortningar får användas.

Till formuläret för inskickande av abstract

Program
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll