Utveckling och drift av smarta produktionssystem

Det räcker inte med att utveckla nya utrustningar och processer, dessa måste användas på ett effektivt sätt. För att kunna utnyttja flexibla utrustningars och processers fulla potential krävs att produktionssystemen är smarta och intelligenta.

En ökad smart digitalisering är ett nyckelområde för att uppnå smarta intelligenta system. En smart digitalisering ger även potential för att uppnå hög flexibilitet även om man använder relativt enkla billiga, icke flexibla utrustningar och processer. Begrepp som ofta kan kopplas till utveckling och drift av flexibel utrustning samt smarta produktionssystem är exempelvis: Intelligent automation, industri 4.0 och cyber-fysiska produktionssystem.