Nordic Workshop on Systems and Network Optimization for Wireless communication (SNOW 2020)

SNOW 2020 inställt på grund av COVID-19

Som ni vet blir COVID-19-situationen alltmer hotande och risken är att läget ytterligare försämras inom en snar framtid. Som arrangörer av SNOW 2020 tar vi deltagarnas hälsa och välbefinnande på allvar och känner oss oroade över riskerna med att resa och delta i möten. Dessutom har vissa deltagare meddelat oss om att deras organisationer redan infört restriktioner som förbjuder dem att delta i årets SNOW. Med tanke på omständigheterna anser vi därför att rätt försiktighetsåtgärd är att ställa in SNOW 2020.

För mer information, se gärna den engelska versionen av sidan.