Socialt och miljömässigt hållbar logistik

Socialt och miljömässigt hållbar logistik är även nöjda medarbetare och bra miljö

Framtida logistiksystem måste inte bara vara ekonomiskt hållbara utan även socialt och miljömässigt hållbara.

Alltmer fokus läggs på företags frivilliga och långsiktiga arbete för att stödja en socialt- och miljömässigt hållbar utveckling. Flera gånger återfinns den största negativa påverkan i försörjningskedjan hos företagets leverantörer eller kunder. Detta visar på behovet av väl fungerande inter-organisatoriska samarbeten. Det finns även organisationer som inte drivs av ekonomiska intressen och vars försörjningskedjor syftar till att hjälpa utsatta i samhället eller minska miljöpåverkan. Forskningen här tar ofta ett holistiskt perspektiv på de tre hållbarhetsdimensionerna (socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbarhet), och spänner ofta över flera organisationer. 

ForskningVisa/dölj innehåll

KontaktpersonVisa/dölj innehåll

Logistikforskning vid LiUVisa/dölj innehåll