Språkpolicy i flerspråkiga förskolor och familjer

Bokstavsbild2

Detta projekt syftar dels till att studera hur språkpolicy på en
samhällelig nivå är satt i bruk i förskolans praktik, dels till hur
dessa samspelar med familjers språkliga policy. 

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings, Uppsala och Göteborgs universitet, och är sammansatt av interaktions- och etnicitetsforskare, samt forskare med lång erfarenhet av flerspråksstudier.

Projektet omfattar sju delstudier, varav en undersöker språkpolicy på en övergripande nivå medan de övriga delstudierna studerar språkpolicy i förskolan och i familjers språkliga praktik. De studerade förskolorna representerar olika språkliga sammansättningar beträffande såväl den institutionella nivån som de barn som vistas i verksamheten.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Relaterat Innehåll