Systemmedicin för tidig och individualiserad behandling

Ett stort antal patienter med vanliga sjukdomar blir inte friska av tillgängliga läkemedel. Detta orsakar både lidande och enorma kostnader för hälso- och sjukvård och läkemedelsutveckling.

Om det vore möjligt att förstå och diagnostisera varför vissa patienter svarar eller inte svarar på en viss behandling kan detta avsevärt minska lidande och kostnader för hälso- och sjukvård och läkemedelsutveckling. Detta kompliceras av att tusentals gener och genprodukter är inblandade i vanliga sjukdomar som astma, fetma och diabetes.

Ett annat problem är att behandlingen i allmänhet börjar sent i sjukdomsprocesser, när det finns tillräckligt med symtom och tecken för att nå en diagnos med konventionella metoder.

Nya tekniker möjliggör analys av alla sjukdomsassocierade gener och genprodukter i prover från patienter och kontroller. Dock är analys av så stora data en stor utmaning. Systems medicin är en framväxande disciplin som syftar till att ta itu med denna utmaning genom att kombinera nya tekniker för storskaliga genanalyser, beräknings, funktionella och kliniska studier. I korthet mappas sjukdomsassocierade gener som identifierats med nya tekniker på nätverks kartor över mänskliga proteininteraktioner. Den viktigaste av dessa gener tenderar att samverka och bilda så kallade moduler.

Modulerna kan analyseras ytterligare för att hitta vägar och viktiga sjukdomsgener. Centrum för personanpassad medicinering (CPMed) har nyligen beskrivit en strategi för att definiera sådana moduler och hur man identifierar diagnostiska och terapeutiska gener, som validerats av funktionella och kliniska studier (Bruhn et al. Science Translational Medicine 2014, Gustafsson et al Science Translational Medicine 2015). Vi har också visat att modulerna har potential att individualisera medicin (Gustafsson et al. Genome medicin 2014), samt hitta markörer för tidig diagnos, redan innan symtom uppträder.

Vi studerar därför flera sjukdomar för att karakterisera både delade och specifika moduler. Vi gör detta i T-celler från patienter med T-cells associerade sjukdomar. Funktionella valideringsstudier genomförs i T-celler från friska kontroller, liksom i sjukdomsmodeller hos möss. Principerna beskrivs i en kort inledande artikeln Targeted omics and systems medicine (Zhang et al Lancet Resp Med 2014.), samt en mer omfattande översiktsartikel (Benson et al. J Int Med 2016).

För närvarande studerar vi följande sjukdomar:

  • astma
  • ateroskleros
  • kronisk lymfocytisk leukemi
  • diabetes
  • eksem
  • multipel skleros
  • fetma
  • säsongsbunden allergisk rinit

CIMed inkluderar kliniska specialister och en kärngrupp med integrerad expertis inom genomik, epigenomik, bioinformatik och klinisk translation. Detta underlättas av deltagande i ledningen för ett EU-projekt CASyM, som syftar till att införa systemmedicin i europeisk klinisk forskning och praktik. Information om CASyM.

Forskning i framkant Visa/dölj innehåll

Går det att ställa diagnos innan sjukdomen har brutit ut?

Forskning i framkant-föreläsning om ett av sjukvårdens största problem, att behandling av sjukdom ofta inleds för sent. Se föreläsningen med Mikael Benson, professor i pediatrik, och Mika Gustafsson, lektor i bioinformatik.

Forskargrupp Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskningsområde Visa/dölj innehåll