Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD

TekNaD start

TekNaD - Teknikens och naturvetenskapernas didaktik är en forsknings- och undervisningsmiljö inom teknik, naturvetenskap och didaktik som startade under hösten 2011. 

Den kan ses som en lokal fortsättning på den nationella forskarskolan "FontD", som nu fullgjort sitt uppdrag, men här ingår också lärare verksamma inom lärarutbildningen med inriktning mot teknik och naturvetenskap och didaktikforskare inom samma ämnesområden.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Forskningsfälten inom TekNaD
Visa/dölj innehåll

Teknikdidaktisk forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll