Ung och digital – teknik som möjliggörare

Ung tjej pratar i mobiltelefon

Vad betyder den ökade digitaliseringen i samhället för barn och unga med funktionsnedsättning? Har barn och unga med funktionsnedsättning dragit nytta av de möjligheter som utvecklingen erbjuder? Kan digitaliseringen medföra att vissa grupper får sämre möjligheter att delta i samhället?

Rent teoretiskt har digitaliseringen stor potential att möjliggöra aktivitet och delaktighet i skola och vardagsliv för barn och unga med funktionsnedsättning men eftersom det är ett relativt nytt fenomen saknas kunskap inom området. Forskning behövs om vilka möjligheter och hinder digital teknik medför för barn och unga med funktionsnedsättningar samt hur digital teknik som stöd praktiskt fungerar i barnets vardag.

Frågor som forskargruppen söker svar på

• Hur ser delaktighet i den digitala vardagen ut för barn och unga med rörelsehinder, utvecklingsstörning och ADHD?

• Är det någon skillnad mellan grupperna då det gäller samhällets stöd eller möjligheten att använda och dra nytta av digitaliseringen?

• Hur kan teknik som stöd implementeras i barn och ungas vardag?

Resultat av gruppens forskning har bland annat visat att barn med omfattande rörelsehinder utan tal (med och utan kognitiva nedsättningar) från 1 år och uppåt kan använda ögonstyrning av dator för lek, kommunikation och skolarbete. I gruppen har också ett nytt webbaserat planerings- och påminnelsestöd utvecklats, RemindMe, som prövas både av yngre och äldre personer.


Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Helena Hemmingsson, Vedrana Bolic Baric, Helene Lidström (2015)

Studies in Health Technology and Informatics , s.685-688 Vidare till DOI

Vedrana Bolic Baric, Valerie Tegelström, Erik Ekblad, Helena Hemmingsson (2015)

Studies in Health Technology and Informatics , s.247-254 Vidare till DOI

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Maria Borgestig, Torbjorn Falkmer, Helena Hemmingsson (2013)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.20 , s.463-470 Vidare till DOI

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll