UniLink LiU 2022

Campus Valla, hus Zenit
Hus Zenit på Campus Valla, Linköpings universitet. 

Välkommen till UniLink´s nätverksträff, LiU 2022!
Nätverksträffen kommer att äga rum på Campus Valla, Linköpings universitet. Vi ses 28-29 september och temat kommer att vara: "Uppdragsutbildning - en väg till livslångt lärande".

Logga för Unilink.

 

Inbjudan till UniLink´s nätverksträff 2022

I inbjudan hittar du bland annat information och beskrivning av föreläsarna Andreas Wallo och Katarina Pietrzak.

Preliminärt program

28 september
11:00 - 12.00 Incheckning i hus Zenit, Campus Valla
12:00 - 13.00 Lunch på restaurang Vallfarten
13:00 -13.20 Inledning i Key 1, Hus Key. Välkomsthälsning – Karin Axelsson, prorektor vid Linköpings universitet.
13:20 -14.00 Keynote 1 - Andreas Wallo, biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet.
14.00 - 14.05 Paus
14.05 - 14.45 Keynote 2 - Miniföreläsningar - se nedan för mer information
14.45 - 15.10 Fika
15:10 - 15.40 Workshop del 1 - se nedan för mer information
15.40 - 15.50 Paus
15.50 - 16.20 Workshop del 2 - se nedan för mer information
16.20 - 16.30 Summering
16.30 Avslutning
Incheckning hotell
18:00 Middag & underhållning på Frimurarhotellet, Linköpings city.

29 september
09:00 - 09.15 Samling i Key 1, Hus Key.
09:15 - 10.00 Keynote 3 - Katarina Pietrzak, strateg för livslångt lärande vid RISE.
10:00 - 10.30 Fika
10:30 - 11.10 Workshop del 3 - se nedan för mer information
11:10 - 11:20 Paus
11:20 - 12.00 Avslutning
12:00 - Lunch to go

Keynote 2 och Workshop del 1 & del 2

Den första konferensdagen anordnas en workshop där vi i mindre grupper får möjlighet att samlas kring olika teman och diskutera dessa tillsammans med kollegor från andra lärosäten som har liknande roller och ansvarsområden. Välj två (2 st) av nedanstående teman:

1. Ekonomi – Hur kan man tänka kring det som rör ekonomi i uppdragsutbildning? Diskussioner kring ekonomistyrning, kalkyler och uppföljning för full kostnadstäckning. Ekonom Pia Heijdenberg och docent Karin Bredin.
2. Juridik – Vilka rättsliga utmaningar finns kopplat till uppdragsutbildning? I fokus är Förordningen om uppdragsutbildning och Förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare. Universitetsjurist Malin Wahlberg.
3. Utbildningsdesign – Hur kan man designa uppdragsutbildningar så att de gagnar lärande? Avstamp tas från pedagogikforskning och beprövad erfarenhet av vuxnas lärande Universitetsadjunkt Jonas Forsmark.
4. Marknadsföring – Hur svårt kan det vara? Alla kan ju kommunicera! Hur arbetar Karlstads universitet med marknadsföring av uppdragsutbildningar? Kommunikatör Kerstin M Haraldsson.
5. Företagsperspektiv – Hur arbetar teknikkonsultföretaget Combitech med Lifelong Learning och kompetensutveckling? Fokus på medarbetares lärande – idag och imorgon. Head of Strategic Business and Innovation Johnny Larsson.

Workshop del 3

Den andra dagen kommer vi att ha en workshop som bygger på RISE´s podd ”Livslångt”. En podd där programledaren Katarina Pietrzak möter gäster och samtalar på temat livslångt lärande.

För att diskussionerna i vår workshop ska bli så givande som möjligt, vill vi att du väljer ett av nedanstående poddavsnitt och lyssnar igenom det innan vi ses. Vi kommer alltså att tillämpa metodiken ”flipped classroom” och hoppas att förberedelsen ska ses som något lustfyllt, och inte som något kravfyllt. Välj någon (1 st) av följande podd:

1. Siri Wikander (Growth) "Sluta tvinga, börja sälja – hur lärandet ska kunna växa i en organisation"
https://livslangt.se/2021/12/21/siri-wikander-people-growth-expert-sluta-tvinga-borja-salja/

2. Björn Flintberg (RISE) & Anders Pettersson (GR) "Att skapa ett ekosystem för lärande"
https://livslangt.se/2021/11/30/bjorn-flintberg-rise-och-anders-pettersson-gr-att-skapa-ett-nytt-ekosystem-for-larande/

3. Cecilia Bjursell (Encell) "Människan måste vara i centrum"
https://livslangt.se/2021/04/27/cecilia-bjursell-manniskan-maste-vara-i-centrum/

4. Maria Rosendahl (Teknikföretagen) ”Vi måste öka insikten om lärandet som strategi”
https://livslangt.se/2021/10/26/maria-rosendahl-teknikforetagen-vi-maste-oka-insikten-om-larandet-som-strategi/

5. Ann-Therese Enarsson (Futurion) ”Livet behöver vara en vågrörelse”
https://livslangt.se/2022/01/18/ann-therese-enarsson-futurion-livet-behover-vara-en-vagrorelse/

Poddavsnitten ovan är bara ett urval av allt som finns på podden. Låt dig inspireras och lyssna gärna igenom flera avsnitt!


Förslag på boende:

Kvällens festligheter kommer att hållas på Frimurarhotellet i Linköping.
Om ni önskar boka ett hotellrum där, ska ni maila till frimis@scandichotels.com 
Vi har reserverat ett antal rum på detta hotell för Unilink. De är reserverade tom 28 juli.

Vid bokning uppge då följande information:
Bokningskod: BLIN280922
Gästens/gästernas namn
Fakturaadress samt referens
För att underlätta för hotellet, så uppskattar de om ni från samma universitet/högskola gör en gemensam bokning.

Vägbeskrivning:
Ta dig från Resecentrum till Linköpings universitet med följande bussar:
Linje 12, 20 Hållplats Mäster Mattias Väg, Vallfarten
Linje 4 Hållplats Nobeltorget

Länk till karta över Linköpings universitet.

Anmälan

Pris:
1800 kr för medlemmar
2500 kr för icke medlemmar

Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar men platsen kan överlåtas till annan kollega.
Vid avbokning kontakta Linda Uhrbom, linda.uhrbom@liu.se.

Anmälan är nu stängd.

Har du frågor om anmälan eller konferensen i övrigt, kontakta Linda Uhrbom, linda.uhrbom@liu.se eller Erica Byström, erica.bystrom@liu.se.

 

Välkomna till Linköping önskar vi på LIU UPP!

Medarbetare på LiU Uppdragsutbildning 2022.

Jenny, Karin, Sabrina, Linda, Erica, Therese och Eva (samt Pia som saknas på bild). 
Foto: Kirsten KahlOm LiU Uppdragsutbildning