Vårdande närmiljö för personer med demenssjukdom

Ett äldre par på en bänk /  An elderly couple on a bench

Vi lever längre, och många av oss med en demenssjukdom. Allt större del av vården sker i det egna hemmet och mobila insatser blir allt vanligare.

Ofta delar omvårdnadsforskningen upp personer som antingen vårdtagare – till exempel person med demenssjukdom – eller vårdgivare – anhöriga och/eller vårdpersonal. Denna typ av forskning är viktig men ger en uppsplittrad bild som gör det svårt att förstå dynamiken i relationer mellan människor, speciellt om personen bor hemma. Forskningen inom temat stannar inte vid hemmets ytterdörr utan här inkluderar vi även grannskapet, den nära miljön. Personer som lever med demenssjukdom är inte enbart passiva mottagare av vård och stöd, utan hanterar och löser vardagen på olika sätt, och de gör det tillsammans med andra.

Temat är anslutet till ett pågående femårigt forskningsprogram som heter Neighbourhoods and Dementia, vilken finansieras av The Economic and Social Research Council (ESRC) and the National Institute for Health Research (NIHR) i Storbritannien, och leds av professor John Keady vid the University of Manchester. Det finns tidigare mycket sparsam forskning kring grannskap och demenssjukdom, det vill säga hur de personer som lever med sjukdomen definierar, använder, upplever sin närmiljö och sitt sociala sammanhang.

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

NyhetVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll