Vaskulär inflammation

Vaskulär inflammation
Kärlvägg i mikroskop.

Vår forskning handlar om inflammationsmedierande mekanismer vid kärlsjukdom, såsom åderförkalkning och pulsåderbråck.

Åderbråck på kroppspulsådern, aneurysm, förekommer hos ca 2-6% av befolkningen och vissa av dessa kan spricka. Spruckna aortaaneurysm bidrar till ca 1% av alla dödsfall årligen. Patienter med aneurysm har dessutom en högre grad av dödlighet i andra hjärt-kärlsjukdomar. Förebyggande behandlingsstrategier och läkemedel för aneurysmsjukdom utöver operation saknas i dagsläget. Det finns ännu inte heller möjlighet att upptäcka de aneurysm som växer snabbast och har högst risk att spricka.

Projekten har för avsikt att identifiera betydelsen av åderförkalkning och inflammation för att möjliggöra identifiering av markörer för sjukdom och därigenom kunna sätta in adekvat behandling för att hämma sjukdomsförlopp. Målsättningen är även att inom en ettårsperiod starta klinisk behandlingsstudie med en av våra läkemedelskandidater.

För att förstå de molekylära mekanismerna så kommer kliniskt patientmaterial, djurmodeller och i celler att studeras med modern cellbiologisk teknik. Pågående screeningverksamhet för bukaortaaneurysm i nära samarbete med flera sjukhus möjliggör detta. Flera biokemiska och genetiska faktorer kommer att analyseras för hitta en kombination av markörer för att förstå verkningsmekanismer av läkemedel och för att genom blodprov kunna identifiera de aneurysm som växer snabbast.

Förutom en ökad förståelse kring sjukdomsmekanismerna och effekterna av läkemedel är patientnyttan stor. Markörer som identifierar patienter med hög risk att drabbas av sprucken aorta kan införas snart vilket skulle innebära tidigare bättre diagnostik och att resurser satsat på de som behöver dem mest. Vi har potentiella läkemedelskandidater som ev kan hämma denna risk, vilket alltså i dagsläget saknas. Även en ev reduktion av komplikationer i annan kardiovaskulär sjukdom skulle vara av nytta. 

Forskningen finansieras med anslag från:
Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Åke Wibergs stiftelse och ALF.

Laboratoriet för Vaskulär inflammation Visa/dölj innehåll

Bildanalys är ett viktigt redskap för att tolka data.
Bildanalys är ett viktigt redskap för att tolka data.  Emma Busk Winquist
Olivia Forsberg, Forskningsingenjör, i labbet
Olivia Forsberg i laboratoriet för vaskulär inflammation Emma Busk Winquist
Dick Wågsäter, forskningsledare
Dick Wågsäter, forskningsledare Emma Busk Winquist
Pipettering
Pipettering Emma Busk Winquist

Publikationer Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Anders Wanhainen, Kevin Mani, Emina Vorkapic, Rachel De Basso, Martin Björck, Toste Länne, Dick Wågsäter (2017)

Atherosclerosis , Vol.256 , s.82-88 Vidare till DOI

Dick Wågsäter, Emina Vorkapic, Caroline M. W. van Stijn, Jason Kim, Aldons J. Lusis, Per Eriksson, Rajendra K. Tangirala (2016)

Scientific Reports , Vol.6 Vidare till DOI

Emina Vorkapic, Elma Dugic, Svante Vikingsson, Joy Roy, Mikko I. Mäyränpää, Per Eriksson, Dick Wågsäter (2016)

Atherosclerosis , Vol.249 , s.101-109 Vidare till DOI

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskningsledare

Besöksadress

Avdelningen för läkemedelsforskning Ingång 68 Campus US, Linköping

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll