WASP Humaniora och samhälle

Robotar och artificiell intelligens ska vara verktyg till hjälp för oss människor, men hur kommer vi dit? dimdimich

Autonomi och AI är inte bara teknik. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierar 16 forskningsprojekt som studerar hur AI och autonoma system påverkar samhället och våra beteenden. Två av projekten finns vid LiU.

WASP-HS programmet, där HS står för humaniora och samhälle, är planerat att pågå under 2019 – 2028 och bildar ett oberoende och parallellt program till WASP, men med en nära dialog med WASP-programmet. Totalt investerar Wallenbergfonderna 660 miljoner inom WASP-HS. Värduniversitet för programmet är Umeå universitet.

Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning. I WASP-HS ingår även en forskarskola med 70 doktorander och målet är att rekrytera minst tio nya forskargrupper och tolv gästprofessorer. En viktig del av programmet är det internationella samarbetet.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt inom ramen för WASP-HS. Projekten vid LiU har båda beviljats 6 miljoner kronor under fem år.

Läs mer på WASP-HS (extern länk)

Kontakt

Forskning WASP HS

Artiklar om forskningen i WASP HS

WASP vid LiU