WCMM Clinical Arena

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) tillsammans med forskarskolan Forum Scientium inbjuder dig till WCMM Clinical Arena.
Målet bakom arenaföreläsningarna är att öka kommunikationen och samarbetet mellan kliniska och icke-kliniska forskare i Linköping och Norrköping. Föreläsningarna kommer att innehålla presentationer från kliniska forskare och möjliggöra frågor och diskussion med Forum Scientium-medlemmar, WCMM fellows och deras forskargrupper. Du kommer att ha möjlighet att lära dig mer om intressant forskning som bedrivs här på LiU, presenterad på en allmän nivå vilket gör det intressant för alla individer i gränssnittet för medicinteknik!

Kommande WCMM Clinical Arena-presentationer

14 december

David Edholm, BKV, LiU och Frank Hernandez, IFM, LiU

Titel: Overview of Cancer diagnostics and the evaluation of novel cancer biomarker at LiU.

Onsdagar kl. 16:25 - 17:15 i föreläsningssal Eken, Campus US.

Tidigare kliniska arenor

19 oktober 2022
Kajsa Uvdal, IFM, LiU
Nanoprobes and Biomedical Imaging
"What is happening to the material properties on the nanoscale and how to use this for imaging?"

Tomas L. Lindahl, BKV, LiU
“Dissecting the rich inner life of a thrombus- visualization of thrombus formation in flowing blood”

18 maj 2022
"Deep brain stimulation: Emerging tools for clinical support"
Karin Wårdell, Neuroengineering Lab, IMT, LiU
Peter Zsigmond, Neurosurgery RÖ/BKV, LiU

16 februari 2022
”From in vitro insulin signaling to cardiometabolic digital twins using arteriovenous difference data and mechanistic modelling”
Gunnar Cedersund, IMT, LiU
MD Fredrik Karpe, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology och Metabolism, Oxford, Storbritannien


Video

"Quantification of the skin's innate reactivity for effective and reliable dry-coated microneedle vaccination"

Chris D Anderson, BKV, LiU och Rolf Saager, IMT, LiU

Från den 19 maj, 2021.


Video

“The promise of AI in histopathology”

Jeroen Van der Laak ,HMV, LiU, and MD Anna Bodén, Associate director, Consultant Pathologist RÖ

Från den 17 februari 2021.


Video

“A collaboration for basic and clinical research on pain”
Håkan Olausson, Clinical Neurophysiology, RÖ
Walker Jackson, Neurobiology LiU

Från den 4 november, 2020.


Video
”Telomeres in human genetic disorders and cancers”

Jörg Cammenga, Haematology, RÖ och Francisca Lottersberger, Biomedical and Clinical Sciences, LiU.

Från den 9 september, 2020.


Video
”Optoelectronic wireless neuromodulation of the vagus nerve”

Peder Olofsson, Laboratory of Immunobiology, KI, Stockholm och Eric Głowacki, Laboratory of Organic Electronics, LiU.

Från den 10 juni, 2020.


Video

”Monitoring multiple sclerosis progression and response to treatment with organic electronic biosensors.”
Jan Ernerudh, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, RÖ och Daniel Simon, Laboratoriet för organisk elektronik, LiU.

Från den 8 april, 2020.


Video

"Brain-gut-microbiome interactions in IBS."
Susanna Walter, IKE och Rozalyn Simon, IMH. 

Från den 4 december, 2019.


Video

"Genomic Medicine: resources and clinical implications."
Martin Hallbeck, Klinisk patologi, Linköpings universitetssjukhus.

Från den 9 oktober, 2019.


Video

“Clinical Translation of Genomic Medicine: Challenges and opportunities.”
WCMM Fellow Mikael Benson, Centre for Personalised Medicine, Linköpings universitet.

Från den 9 oktober, 2019.


8 maj 2019

"Neurology and Translational Neuro-Electronics"
Jennifer Gelinas och Dion Khodagholy, båda från Columbia University, NYC, US
Värd: WCMM Fellow Eric Glowacki

13 mars 2019

"Challenges in pancreatic, liver, oesophageal and gastric cancer"
Bergthor Björnsson, Associate Professor, Department of Surgery, Senior Consultant Head of Upper GI & HPB surgery, Linköping University Hospital
Per Sandström, Professor, Department of Surgery, Linköping University Hospital
David Edholm, PhD, Department of Surgery, Consultant Upper GI surgery, Linköping University Hospital
Värd: WCMM Fellow Frank Hernandez

16 januari 2019

”The skin’s innate reactivity: measure it, understand it, modify it”
Professor Chris Anderson, Department of Dermatology, Linköping University Hospital
WCMM Fellow Rolf Saager, Biomedical Engineering, Linköping University

10 oktober 2018

"Finding a new diarrheal mechanism – a bedside to bench approach"
Andreas Münch, MD PHD, University Hospital, Linköping
Stefan Koch, WCMM Fellow, Linköping University

Kontakt

Organisation