The National Molecular Medicine Fellows ProgramVisa/dölj innehåll

Om NMMP

Ett samarbetsnätverk som samlar de framtida ledarna för life science och molekylär medicin i Sverige.

National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP) är ett samarbetsnätverk för att samla de framtida ledarna för life science och molekylärmedicin i Sverige. NMMP är ett officiellt samarbete, medfinansierat av ett bidrag på 9 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet är att främja vetenskapliga interaktioner och tekniska nätverk mellan de mer än 100 SciLifeLab- och WCMM-gruppledarna som rekryteras till centren. Dessa gruppledare har utbildats vid många av världens bästa universitet och laboratorier och utgör ett viktigt tillskott av spetskompetens och talang till den svenska life science-sektorn. Inom ramen för samarbetet arrangeras årliga vetenskapliga möten som ger möjlighet att skapa ett unikt och nära nätverk över de fem platserna, de nationella life science-infrastrukturerna och hälsovårdsregionerna över hela landet. Satsningen inkluderar också medfinansiering för gemensamma projekt eller forskningsbesök.

SciLifeLab-stipendiatprogrammet startade 2014 och omfattar för närvarande gruppledare vid Karolinska Institutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet och ytterligare stipendiater rekryteras. WCMM-centren i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå inleddes under 2015 och har nu rekryterat över 30 nya gruppledare tillsammans och syftar till att rekrytera ytterligare omkring 50 stycken de närmaste åren.


Styrgrupp

David Engblom, Ordförande WCMM Linköping
Christina Jern, Ordförande WCMTM Göteborg
Lars Nyberg, Ordförande WCMM Umeå
Gunilla Westergren-Thorsson, Ordförande WCMM Lund
Olli Kallioniemi, Ordförande SciLifeLab

Projektgrupp

Eva Åström, Samordnare WCMM Linköping
Julia Grönros, Samordnare WCMTM Göteborg
Maria Israelsson Nordström, Samordnare WCMM Umeå
Ulrica Englund Johansson, Samordnare WCMM Lund
Disa Larsson Hammarlöf, Samordnare SciLifeLab

Kommande eventVisa/dölj innehåll

NMMP CONFERENCE 2021

Linköpings universitet 

13 april - 15 april

Anmälan är nu öppen. Se program, anmälan och mer information här >>