WIN Competence Centre

HÃ¥llbar industri.

Detta projekt handlar om att initiera en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som kan förbereda en ansökan till Vinnova om ett nytt kompetenscenter för hållbar industri.

Visionen för det planerade kompetenscentret är att bygga en långsiktigt hållbar svensk industri, med gynnsamma förutsättningar för innovation och organisationsomvandling under en snabbare förändring.

Tillsammans med partnerorganisationer från industrin (Saab, Volvo Powertrain, AstraZeneca, Rimaster, Ericsson, Skill), arbetsmarknadsorganisationer (Industriarbetsgivarna, IF Metall, Unionen), forskning och högre utbildning (Linköpings universitet, RISE) har projektet som mål att skapa en strategi för det nya kompetenscentret.

Centret kommer att fokusera på sociala hållbarhetsdimensioner i snabbt föränderliga industrisammanhang och specifikt relaterade till tre områden:

  • Organisatorisk resiliens
  • Kompetensförsörjning
  • Hållbart arbete

Centret kommer också att bidra till det långsiktiga målet om tillgång till kompetens som motsvarar industrins och samhällets behov.

Genom en strukturerad forskningsmetod baserad på Delphi-teknik och Open Space Workshops, kommer vi under 2022 att utforska utmaningarna för hållbar industri och identifiera de prioriterade utmaningarna och de mest relevanta och vetenskapligt viktiga frågorna för framtiden.

Forskare

Relaterad information