Handikappvetenskap

Ökar kunskap om funktionsnedsättningar och funktionshinder

barn
hand
andres balcazar
anhörig

Många människor upplever av någon orsak hinder att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vissa under en period, andra under hela sitt liv. Inom handikappvetenskap vid Linköpings universitet studeras så skilda områden som hörselnedsättningar, depression, annorlunda utvecklingsförutsättningar och smärta.

Syftet med handikappvetenskap vid Linköpings universitet är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder i samhället. Bland annat studerar LiU-forskarna funktionshindrades förutsättningar, perspektiv och sociala villkor i samhället. Men ämnet omfattar också medicinska och tekniska problemställningar.

Fokus ligger på kognitions- och kommunikationsområdet, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. På detta område har LiU-forskarna stor kunskap och en stor del av forskningen handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, som till exempel personer med utvecklingsstörning och autism.

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Hjärnans roll

Filmen handlar om vår hörselforskning och hjärnans roll för vårt hörande samt hur vardagen kan underlättas för personer med hörsel-
nedsättning. Textad version.

Närliggande forskningsområdenVisa/dölj innehåll