Informatik

Samspelet mellan människa och teknik

Informatik
Informatik Alexander Åkerberg

Här bedrivs forskning som handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i myndigheters och företags verksamheter. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället.

Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystemutveckling och sker i nära samverkan med externa partners i både offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners. 

Informatiken kommer även in som en viktig del inom Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, ett samarbete mellan LiU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På gång
Visa/dölj innehåll

Strimman: Förändring och digitalisering - varför är det så svårt?

Föreläsning av Johanna Sefyrin, universitetslektor i informatik, och Göran Goldkuhl, professor emeritus i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.

Börjar 15 oktober 2019 kl. 18.00
Slutar 15 oktober 2019 kl. 19.15
Plats Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Anna Bäcklin Lindén
013-28 25 00

Strimman: När roboten blir bidragshandläggare - mänskliga, tekniska och andra värden

Föreläsning av Ida Lindgren, universitetslektor i informatik, och Daniel Toll, forskningsassistent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.

Börjar 05 november 2019 kl. 18.00
Slutar 05 november 2019 kl. 19.15
Plats Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Anna Bäcklin Lindén
013-28 25 00

Strimman: Digitalisering och samverkan för trygghet i socialt utsatta områden.

Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.

Börjar 04 februari 2020 kl. 18.00
Slutar 04 februari 2020 kl. 19.15
Plats Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Anna Bäcklin Lindén
013-28 25 00

Forskning
Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter informatik
Visa/dölj innehåll

Lästips
Visa/dölj innehåll