Informatik

Samspelet mellan människa och teknik

Informatik

Informatik Alexander Åkerberg

Här bedrivs forskning som handlar om att utveckla, använda, förändra och värdera IT i myndigheters och företags verksamheter. Forskningen bidrar till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället.

Forskningen och forskarutbildningen inom ämnet bedrivs under benämningen informatik eller informationssystemutveckling och sker i nära samverkan med externa partners i både offentlig sektor och i näringslivet samt med nationella och internationella partners. 

Informatiken kommer även in som en viktig del inom Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, ett samarbete mellan LiU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På gång

Disputation inom informationssystemutveckling med inriktning räddningssystem: Kayvan Yousefi Mojir

Kayvan Yousefi Mojir, vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations The Case of Swedish Emergency Response". Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. 

Börjar 26 oktober 2018 kl. 09.00
Slutar 26 oktober 2018 kl. 12.00
Plats Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
Kontakt Madeleine Nyberg
013-28 58 56

Pågående forskning

Forskningscentrum

Nyheter och reportage

Lästips