Transporter

På land, till havs och i luften

Transporter
Forskningsområdet transporter omfattar både människor och gods i alla trafikslag, från cykel till flyg. iStock Photo

Ett brett och starkt forskningsområde som omfattar alla aspekter på transporter av människor och gods, vare sig det handlar om cyklar, tåg, bilar, flyg eller tunga transporter på väg eller till sjöss.  

Här studeras även hur telekommunikationer kan användas för att förbättra framtidens intelligenta transport- och trafiksystem liksom hur matematisk modellering kan användas för att beskriva och utveckla systemen.

Forskningen går också tvärs över disciplinerna, några exempel är avancerade superdatorberäkningar för att utveckla framtidens tunga transportbilar, hur tidtabeller ska utformas för att tågen ska ha större chans att gå i tid och hur kollektivtrafik ska se ut för att locka bilister att åka kollektivt, men inte dem som cyklar.

Forskning inom området bedrivs också inom Centrum för respons och räddningssystem, CARER, Närliggande forskningsområden som citylogistik och miljölogistik återfinns under Logistik nedan.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll