Transporter

På land, till havs och i luften

Transporter
Forskningsområdet transporter omfattar både människor och gods i alla trafikslag, från cykel till flyg. iStock Photo

Ett brett och starkt forskningsområde i regionen och vid LiU. Forskningen omfattar alla aspekter på transporter av människor, vare sig det handlar om cyklar, tåg, bilar eller flyg, samt av gods med tunga transporter på väg, i luften eller till sjöss.

Här studeras även hur telekommunikationer kan användas för att förbättra framtidens intelligenta transport- och trafiksystem liksom hur matematisk modellering kan användas för att beskriva och utveckla systemen.

Forskningen går också tvärs över disciplinerna, några exempel är avancerade superdatorberäkningar för att utveckla framtidens tunga transportbilar, hur tidtabeller ska utformas för att tågen ska ha större chans att gå i tid och hur kollektivtrafik ska se ut för att locka bilister att åka kollektivt, men inte dem som cyklar.

Hub för transportforskning

Transportforskning sker också i nära samarbete med LiU:s strategiska partner VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Kombinationen ger Region Östergötland en ledande roll inom svenska transportforskning med lyskraft även utomlands.

Forskning inom området bedrivs också inom Centrum för respons och räddningssystem, CARER, Närliggande forskningsområden som citylogistik och miljölogistik återfinns under Logistik nedan.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll