737G01                         

VETENSKAPSTEORI FÖR NATURVETARE, 7,5 hp 

Föreläsningar: Vetenskapsbegreppet, Historiskt, Induktion, Positivism etc, Observation,
Kuhn, Popper, Anarki, Vetenskap och Teknik, Användbarhet, Parapraxer, Etik.

Instuderingsfrågor: Chalmers, Nordin

Hemuppgift 

                        

Behörighet: Den här kursen är öppen för alla som är intresserade av filosofiska frågor kring naturvetenskap; medicinare, tekniker, matematiker, fysiker, biologer osv. För att de exempel och problem som förekommer i föreläsningar och i litteraturen skall vara begripliga finns ett krav på att du skall ha läst 60 hp på högskolenivå i något naturvetenskapligt ämne.

Kursupplägg: Detta är en helt och hållet nätbaserad kurs, vilket innebär att du kan köra igång precis när du vill under året och att du sköter arbetet hemma framför din dator eller i länsstolen. Ovan ser du några länkar som skall vara till hjälp för dig. Först har vi föreläsningar som tar upp olika teman i kurslitteraturen (se nedan). Du börjar med "Vetenskapsbegreppet", lämnar Chalmers bok i och med "Anarki", griper dig sedan an Teknologins rationalitet och slutar så med "Etik". Föreläsningar innehåller som du ser OH-bilder med ljudfiler*. Sedan kommer instuderingsfrågor som länkar till frågor på den litteratur som kursen omfattar. Du skall i första hand försöka att på egen hand besvara frågorna, men är också alltid välkommen med frågor till kursansvarig.

För att få godkänt på kursen krävs att du fullgjort en hemuppgift, samt att du klarar en hemskrivning. För att få delta i hemskrivningen och få dina poäng så måste du registrera dig på kursen. Registrering gör du på studentportalen via student.liu.se i början av terminen. Kursansvarig skickar ut en påminnelse och förfrågan c:a en månad i förväg, och du meddelar samtidigt kursansvarig att du vill delta. Hemskrivningen skickas endast ut till de som registrerat sig och anmält sitt intresse. Examenstillfällen ges två gånger per år, den första veckan i maj och den första veckan i november. Du har därefter en vecka på dig att inlämna dina svar och hemuppgift till examinator. Hemtenta och hemuppgift kommer att rutinmässigt granskas i Urkund för att förhindra fusk.

Anmälan: På nätet via www.antagning.se


Examination:
Hemuppgift och skriftlig hemtentamen.  

      

Betyg: På kursen ges i normalfallet Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Men betyg enligt betygskalan underkänd, 3, 4 och 5, eller den internationella ECTS-skalan kan också ges efter överenskommelse med examinator. (Doktorander och andra som behöver ett intyg till sin handledare kan även få ett sådant.)

Litteratur:

Chalmers, Vad är vetenskap egentligen? Boken får du köpa i bokhandel eller låna.

Nordin, Teknologins rationalitet. Boken kan laddas ned gratis som en pdf-fil.

 

Kursansvarig och examinator:

Ingemar Nordin, professor vid IKK/filosofi, Linköpings universitet, tel 013-284720

Kursadministratör: Monica Wise , tel 013-281979, IKK, rum 4213.

          

 

* För att lyssna klickar du på "kommentar" längst ned på sidan med OH-bilder. Om du inte redan har något avlyssningsprogram i din dator, så finns det nedladdningsbara program: Winamp och Real. Om du har hygglig uppkoppling på nätet behöver du inte ladda ned ljudfilerna på din egen disk - de tar rejält med plats - utan du kan spela upp dem direkt från serven.