INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP (IHV)
Visa/dölj innehåll

Många tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla. Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap som forskningsområde är att inringa de olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

  • Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.
  • Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter
    på funktionsnedsättning, funktion och delaktighet.

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde. Kravet på en nivåöverskridande forskning innebär att:

  • Forskning som förklaringsmässigt knyter ihop fenomen och nivåer,
  • Forskning som kombinerar flera olika forskningsmetoder och ansatser ger synergieffekter
  • Forskning med en mekanismdriven longitudinell ansats prioriteras.
  • Teorier och metoder som bygger på ett bio-psyko-socialt synsätt lyfts fram i forskarutbildning och handledarutbildning.

Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förutsättningar, perspektiv och sociala villkor. Men ämnet omfattar också medicinska och tekniska problemställningar.

Specialområden
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Sysselsättningsgraden ökar, men inte för personer med funktionsnedsättningar

– Arbetsgivare, som anställer personer med funktionsnedsättningar, har nästan alltid en tidigare bra erfarenhet. Därför behöver fler få det. Vissa insatser ger tyvärr motsatt effekt, sa Johanna Gustafsson på Myndigheten för delaktighets seminarium i Almedalen. Utgångspunkten för seminariet var att sysselsättningsgraden har ökat i befolkningen i stort men inte bland personer med funktionsnedsättningar. Johanna Gustafsson, forskare vid Örebro universitet, var på plats för att berätta vad hennes forskning visar.

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

20 september
Disputation, Elisabeth Ingo, Linköpings universitet.
Titel: Climbing up the hearing rehabilitation ladder.
Tid: 13:00
Plats: Key1, Keyhuset, Campus Valla.
Fakultetsopponent: Professor Margaret Wallhagen, University of California, San Francisco, USA.

 

15 oktober
Slutseminarium, Michaela Socher, Linköpings universitet.
Titel: Reasons for language: Assessing the association between higher-order language skills and reasoning ability in children with cochlear implants and children without a hearing loss.
Tid: 10:00
Plats: I207, Campus Valla, Linköpings universitet.
Granskare: Professor Åke Olofsson, Umeå universitet.

 

15 november
Disputation, Tomas Boman, Örebro universitet.

 

Öppna seminarier - Kognitiv hörselvetenskap


23 oktober
Föreläsare1: Karin Nilsson, Linköpings universitet, "Meta-analysis of cognitive and linguistic variables
associated with decoding and reading comprehension in individuals with intellectual disabilities".
Föreläsare 2: Inga Holube, Jade University of Applied Sciences, "Reliability of speech test results".
Tid: 13:15-15:00
Plats: Meddelas senare


20 november
Föreläsare 1: Martin Eklöf, Clintec (Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar), titel meddelas senare.
Föreläsare 2: Eva Palmquist, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, titel meddelas senare.
Tid: 13:15-15:00
Plats: Meddelas senare

 

Dessa seminarier är tillgängliga online. Kontakta Erik Marsja för mer information.

Följ oss på Twitter

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 07 (Linköpings universitet)

Stephen Widén, stephen.widen@oru.se
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund, mats.granlund@ju.se
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)