Planeringsförmåga hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Pojke med post-it lappar.

Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är idag beroende av att en vuxen person i deras närhet planerar åt dem. En förbättring av deras planeringsförmåga skulle därför kunna leda till ökad självständighet och ökad delaktighet i deras vardag.

Datoriserat träningsprogram

Syftet med projektet är att undersöka ett sätt att praktiskt stödja och förbättra planerings-förmågan hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Dels genom att under-söka effekten på vardagsplanering och andra kognitiva förmågor med ett externt hjälpmedel som stöd, samt dels undersöka effekten av att med hjälp av ett datoriserat träningsprogram lära ut strategier till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet vill utöka den teoretiska bilden av hur planeringsförmågan hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning fungerar och kan förbättras genom träning. 

Kombination av hjälpmedel

Dessa ungdomar har svårt att klara vardagsuppgifter som kräver planering. Två sätt att kompensera för detta är att antingen träna upp specifika interna strategier relaterade till planering eller att ge extern kompensation i form av hjälpmedel. Dessa två typer av kompensation förekommer ofta i kombination, men man vet lite om hur de bäst kombi-neras utifrån individens förutsättningar och vilka för och nackdelar de har. Detta är viktigt att veta eftersom bättre hantering av planeringsrelaterade vardagsuppgifter kan leda till ökad självständighet och högre delaktighet hos dessa individer, både i skolan och i hemmet.

Hantera vardagens krav

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en begränsad förmåga att klara av och hantera olika krav i vardagen, jämfört med sina jämnåriga. Exempel på vardagliga krav som kan vara svåra kan vara allt från att packa skolväskan, komma i tid till möten med kompisar eller hålla ordning på schemat i skolan. Dessa svårigheter hänger ihop med svårigheter med andra förmågor, så som minne och planeringsförmågor. 

Film om forskningsprojektet "Planera mera"

Forskare