Göm menyn

KU - seminarieserie

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation presenterar en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och konstnärligt arbete. Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.

 

Seminarier hösten 2017


Onsdagen den 4 oktober kl. 13.15–16.15, Metodik 1&2 (2314) Key-huset.

Martin Sundberg ”Digital Artists book”


Onsdagen den 15 november kl. 13.15–16.15, Metodik 1&2 (2314) Key-huset.

Camilla Groth ” Making Sense Through Hands: Design and Craft
Practice Analysed as Embodied Cognition.”


Onsdagen den 13 december kl. 13.15–16.15, Metodik 1&2 (2314) Key-huset.

”Föreställningar om döden"

 

Länk till seminarieschemat HT2017

 

Välkomna!

Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 29 09:37:01 CEST 2017