Göm menyn

Idrott och hälsa

Vid Linköpings universitet kan du läsa idrott och hälsa både som ämne inom lärarutbildningen samt som fristående kurs.

 

Studerar du Lärarutbildningen år 4-6 eller Lärarutbildningen med inriktning fritidshem kan du välja 30hp idrott och hälsa som praktiskt estetiskt ämne. Kursen ges av Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) under höstterminen. Studieort Linköping, enstaka undervisningstillfällen kommer att förläggas till lokaler i Norrköping.

  • Idrott 2 15hp (vecka 34-43)

  • Idrott 1 15hp (vecka 44-03)

Vi erbjuder även fyra fristående kurser som läses på kvartsfart, med campusförlagda kursträffar i Linköping fre/lör en gång per månad. Dessa kurser passar bra för dig som bor på annan ort och/eller vill kombinera idrottskurserna med arbete eller andra studier. Kurserna kan läsas i valfri ordning och tillsammans bildar de den helhet av 30hp i ämnet som krävs för utökad behörighet(*) att undervisa i grundskolan år 1-6:

  • Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp (HT vecka 34-03)
  • Idrott och hälsa: Boll och dans 7,5hp (HT vecka 34-03)
  • Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5hp (VT 04-23)
  • Idrott och hälsa: Motorik och lek 7,5hp (VT 04-23)

(*Utökad behörighet gäller om du har en tidigare lärarexamen som gör att du kan bli behörig för åk 1-6, är du osäker gällande behörighet så rekommenderar vi att du kontaktar en studievägledare.)

 

Vi har även två fristående kurser som läses på helfart i Linköping under höstterminen:

  • Idrott och hälsa A 15hp (HT vecka 34-43)

  • Idrott och hälsa B 15hp (HT vecka 44-03)

Våra kurser riktar sig till alla som vill arbeta med idrott och hälsa inom grundskola, förskola eller inom idrottsrörelsen. Kurserna behandlar didaktiska perspektiv, barns och ungdomars motoriska utveckling, lek, hälsa, fysisk aktivitet, träningslära, ledarskap, friluftsliv, orientering, dans, boll, simning, livräddning, redskapsgymnastik samt betyg och bedömning inom ämnet idrott och hälsa.

Barn med boll

 

Funderar du på att läsa idrott och hälsa
vid Linköpings universitet?


Se vår reklamfilm! Klicka här för att se filmen på Youtube.

 


Sidansvarig: carina.skoog@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13