Göm menyn

Ledarskap

Mäniskor tillsammans

Kurserna är för tillfället vilande och vi vet inte när eller om de kommer att ges igen.

 

I alla våra tre fristående kurser om ledarskap utgår vi från teorier om ett salutogent och reflekterande förhållningssätt i ledarskapet. Vi använder ett inlevelseorienterat arbetssätt som är baserat på utomhuspedagogiska och gestaltande metoder.

Vi tar avstamp i litteraturen och aktuell forskning och utifrån de tankar vi möter där genomför vi olika praktiska och konkreta övningar som avslutas med en medveten och målinriktad reflektion där teori och praktik vävs samman. Vi arbetar medvetet med flera av våra sinnen och i olika miljöer, både inne och utomhus i närmiljön. Utifrån detta beskrivna arbetssätt är det viktigt att alla kursdeltagare prioriterar närvaro på kursernas gemensamma träffar för att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt.

 

 

De tre ledarskapskurserna kan läsas separat eller tillsammans och i valfri ordning.

 

 

  • Ledarskap - jag och gruppen (HT, 7.5hp) fokuserar på det egna ledarskapet och en grupps utvecklingsprocess. Denna kurs genomförs under höstterminen vid fyra kurstillfällen (fredag kväll - lördag).
  • Ledarskap - samtal och reflektion (VT, 7.5hp) sätter samtalet som arbetsredskap och betydelsen av feedback och reflektion i fokus. Denna kurs genomförs under vårterminen vid fyra kurstillfällen (fredag kväll - lördag)
  • Ledarskap - konsten att leda (HT, 15hp) genomförs kvällstid och spänner över ett vidare perspektiv; från det egna ledarskapet och mötet mellan ledaren och gruppen, via den samverkan ledaren och gruppen har med omgivande faktorer i olika verksamheter till behovet av tydliga målbilder. Det är gemensamma kursträffar en kväll i veckan store delen av terminen. 


,Stolar i ring

 

 


Sidansvarig: carina.skoog@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-14