Göm menyn

Stina-Karin Skillermark

Jag är sedan februari 2015 anställd som doktorand inom Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets och de moderna språkens didaktik. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och tyska och har även en magisterexamen i tyska med litterär inriktning.

Mina forskningsintressen är bland annat litteraturdidaktik och svenskämnets medialisering.

Jag deltar också i den nationella forskarskolan SPLIT: Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina-Karin Skillermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Stina-Karin Skillermark
Doktorand
Rum: 4202

stina-karin.skillermark@liu.se
 

Avdelning


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 15 15:09:09 CEST 2015