Göm menyn

MusikFoto notställ

Ämnet musik flyttades hösten 2016 till Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier och campus Norrköping. De fristående kurser som tidigare getts vid campus Linköping är vilande.

De fristående kurser i musik som ges vid Institutionen för kultur och kommunikation i Linköping kommande terminer är Körsång 1, Körsång 2, Körsång 3 samt Orkesterspel.

 


Sidansvarig: carina.skoog@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-25