Göm menyn

NCU_rak_web
 

Magisterprogramskurser som fristående kurs

Nu finns möjlighet att söka delkurserna inom magisterprogrammet som fristående kurser:

  • Utomhuspedagogisk teori, 15 hp
  • Forskningsteorier och undersökningsmetodik, 15 hp
  • Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik, 15 hp

Kontakta Eva Kätting eva.katting@liu.se eller Monica Påhlsson administrator.ncu@ikk.liu.se.

Nya kurser

 


OUTLiNES - Outdoor Learning in Elementary Schools

International project for teacher students. Universities from six European have created a Foundation Course in Outdoor Education. If you are interested you can read more about it here:

www.outdooreducation.dk


Unik kurskatalog

Kurskatalog utomhuspedagogik, 40 olika organisationer Hälsa/rörelse - Friluftsliv

I den här katalogen finns nära 40 organisationer som har utmärkta tips om friluftsliv och utomhuspedagogik för skolbarn och skolungdomar. Vi som samlat in uppgifterna heter NCFF och katalogen är framställd med stöd från Friluftsrådet och Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Till kurskatalogen (pdf)


Internationella kurser

Internationella kurser i "Outdoor Environmental Education" inom EU:s program för livslångt lärande

"L.I.K.E": based on the literature of Astrid Lindgren

Kinda Comenius Outdoor Education Courses


Kontakta administratören, 013-28 19 79 för mer information


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 21 16:32:18 CEST 2012