1.3.11.VEDBO OCH YDRE KONTRAKT
 
 

1.3.11.1. Asby (99:615)

Asby har en medeltida kyrka som är tillbyggd 1687 och 1733. Predikstolen tillverkades 1709 och klockstapeln tolv år senare, 1721. I kyrkorummet återfinns klakmålningar från 1200-talet.
 

1.3.11.2. Torpa (99:1037)

Torpa kyrka är från 1100-talet. En predikstol från 1650-talet samt en altarmålning från 1700-talet pryder kyrkan.
 

1.3.11.3. Norra Vi (99:235)
 
 

1.3.11.4. Sund (99:1341)

Den nuvarande kyrkan, som är i särpräglad gustaviansk stil, byggdes 1793-1794. Pehr Hörberg har utfört en rad målararbeten, såsom altaruppsatsen, altarrundeln, predikstolen, läktarbarriären samt allegoriska bilder. I kyrkan återfinns exempelvis även en dopfunt skänkt till kyrkan år 1664 och begravningsvapen av släkterna Grubbe och Drake..
 

1.3.11.5. Västra Ryd (99:749)

Den medeltida kyrkan i Västra Ryd revs 1883. Den nya kyrkobyggnationen hade påbörjats åtta år tidigare och invigts året innan rivningen, dvs 1882. Bland annat bevarades predikstolen, tre ljuskronor och vapensköldar (Bock och Enhörning)  från den gamla kyrkan.
 

1.3.11.6. Svinhult (99:191)

Den nygotiska kyrkan invigdes 1876. Predikstolen går i nygotisk stil. Dopfuntens fat är förmodligen ett krigsbyte. Det härstammar från M¨hlhausen i Preussen. I sakristian återfinns ett rökelsekar från 1200-talet. Från samma århundrade finns bland annat skulpturen Madonnan med Jseusbarnet. En kalk med 1400-talsfot tillhör denna kyrkas skatt. Tre ljuskronor från 1600-talet pryder kyrkorummet. Altaruppsatsen inköptes 1754 och Kristus med Johannes och Maria återfinns på mittpartiet.
 

1.3.11.7. Eksjö (99:10475)

Vid stora torget i Eksjö har det sean 1100-talet funnit en kyrka. Tornet tillbyggdes 1784. Kyrkan revs 1887 för att sedan återuppbyggas 1889. Anders Ekebergs altarskulptur och predikstol från 1698 bevarades i det nya kyrkorummet. Dopfunten är från 1659. Under 1900-talet har kyrkan renoverats bland annat 1911-12 samt 1942-43.

(Ett mycket rikhaltigt material har inlämnats av eksjökomministern och teol.lic. Gunnar Hyltén-Cavallius. Detta är delvis inlagt.)

Kyrkoherdar:

Ugo 1328 (Hetgo)

Zacharias Nicolai 1586

Zacharias Johannis 1632

Johannes Johannis Lothigius 1682

Christiernus Johannis Norström, förut Fabricius 1695

Johannes Christierni Norström 1710

Jonas Lidman 1731

Andreas Petri Hertzman 1752

Jonas Rosling 1769

Carl Petrus En 1793

Nils Johan Danielsson 1823

Carl August Augustinsson 1858

Axel Fredrik Lundvall 1866

Per Georg Eugén Stark 1871

Anders Gustaf Svensson 1903

John Eric Levin Stahle 1934-1959

Allan Gustaf Henrik Törnvall 1959

Tore Artur Konstantin Lord 1965

Bengt Martin Nordfeldt 1975
 
 

Komministrar:

Daniel Zacharias Torpadius 1669

Benedictus Petri Kindbom 1689

Ericus Erici Finke 1705

Benedictus Laurentii Lidbergius 1716

Johannes Jacobi Köler 1723

Petrus Andreas Wistrand 1733

Johannes Rothstein 1747

Johannes Andrae Rosinius 1764

Jöns Adam Rosinius 1789

Gustaf Bergman 1794

Fabian Lundvall 1804

Nils Johan Danielsson 1811

Carl Johan von Mehlen 1824

Axel Jacob Björkeroth 1839

Pehr Daniel Rudelius 1844

Constans Malachias Gobom 1861

Erik Wilhelm Ludvig Rundquist 1864

Karl Viktor Villner 1874 (tillika regementspastor vid Kungl. Smålands grenadjärskår)

Hans Nilsson 1892 (Tillika regemnetspastor först vid Kungl. Smålandsgrenadjärskår, därefter

vid Kungl. Smålands husarregemente)

John Eric Levin Stahle 1924 (tillika regementspastor vid Kungl. Smålands husarregemente)

Allan Gustaf Henrik Törnvall 1934 (tillika regementspastor vid Kungl. Smålands

husarregemente)

Karl Ingvar Kalm 1938

Gustaf Emil Brodin 1942

Magne Christensen 1968

Bengt Karl Ragnar Salomonsson 1972-1974

Filip Natanael Magnuson 1975
 
 

I Eksjö församlings kyrkoarkiv (huvudarkivet):

- Korrespondens ang. arkiv 1948-1972. N III. (Avser till Landsarkivet i Vadstena insända handlingar och böcker)

- Inventarie-förteckning rörande Eksjö kyrka upprättad i September år 1892. N.

- Inventarier tillhöriga Eksjö kyrka enl. inventering 1921.

- Utdrag ur Statens historiska museums inventarium. Småland. Eksjö. (1800-talets slut?)

- Anskrift. Eksjö kyrkas inv/entarier/. 1830.

- Handl. Ang biskopsvisitation 1967. NI.

- Handl. till inventarieförteckningen 1942-1972. NIII.

- Ämbetsberättelser 1928-1973. NII.

: Allt ovanstående förvarat i mapp märkt "Ämbetsberättelser 1928-1973. NII:1

Några handlingar i fotokopia:

- Visitationsprotokoll. NI

- Ämbetsberättelser. NII

- Några personhistoriska uppgifter av de som fått sina Huvudbanér införlivade i Eksjö kyrkas inventarier.

- Anteckningar om Eksjö kyrka nedtecjnade av Ernst G. Holm, Länsmuséet, Jönköping.

- Förteckning över kyrkoherdar och komministrar i Eksjö pastorat.

I Församlingsbiblioteket, Kyrkbacksgården, Eksjö:

Några tidnings- och fotoalbum rörande församlingslivet.
 
 

Författare: Brodin, Gustaf
Titel (bok/artikel): "Regementets andliga vård", i: Kungl. Norra Smålands Historia 1623-1973. Till 300-årsjubileet utarbetad av regementets histriekommitté. Red. Jan von Konow.
Ort/Förlag: Karlskrona. Axel Abrahamssons Boktryckeri AB.
Utgivningsår: 1973.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): s. 722-726.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord: Militärsjälavård.
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Författare: Dahlgren, Åke
Titel (bok/artikel): Eksjö baptistförsamling 100 år 1896-1996. Minnesskrift utgiven till församlingens 100-årshögtid den 13 januari 1996.
Ort/Förlag: Utan ort
Utgivningsår: u.å.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 15s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord: Eksjö.
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Titel (bok/artikel): Eksjö församling. S:t Lars kapell och Skogskapellet.
Ort/Förlag: Eksjö församling.
Utgivningsår: 1992.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 16s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Titel (bok/artikel): Ett sekel med Eksjö Missionsförsamling 1882-1982.
Ort/Förlag: Eksjö. Eksjö Tryckeri AB.
Utgivningsår: U.å. (1982?)
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 48s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Författare: Hagberg, Lars
Titel (bok/artikel): Beskrivning till vissa av kyrkans målningar och inventarier, bl.a. från kyrkans tornrum.
Ort/Förlag:
Utgivningsår: 1979
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 16s. Stencilerad.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel: Se titel.
 
 

Författare: Hagberg, Lars
Titel (bok/artikel): Eksjö 1700-tal. Hur man levde i en svensk småstad förr. Småländska Kulturbilder 1982.
Ort/Förlag: Jönköpings läns museum.
Utgivningsår: 1982.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 210s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel: Även kyrkohistoria, som: "Eksjö kyrka till prydnad" och "Anders Ekeberg ¾ bildhuggaren", s. 116-126.
 
 

Författare: Hagberg, Lars
Titel (bok/artikel): Eksjö 1800-tal. Livet i en svensk småstad 1800-1865.
Ort/Förlag: Jönköpings läns museum.
Utgivningsår: 1988.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 207s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel: Bl.a. avsnitt om Kyrkliga förhållanden, s. 54-67.
 
 

Författare: Hagberg, Lars Å.
Titel (bok/artikel): Eksjö kyrka. Beskrivning på kyrkorådets uppdrag utarbetad.
Ort/Förlag:
Utgivningsår: 1978.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 8s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Författare: Hagberg, Lars
Titel (bok/artikel): Eksjö kyrka. Ombyggnad, mer ingripande renoveringar och övriga förändringar i exteriör och interiör 1889-1972.
Ort/Förlag:
Utgivningsår: 1979.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 24s., ill. Stencilerad.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel: Se titel.
 
 

Författare: Hagberg, Lars
Titel (bok/artikel): Eksjö kyrka 1889-1989.
Ort/Förlag: Jönköping. Bratts Tryckeri AB.
Utgivningsår: U.å.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 26s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Författare: Isaksson, Jerker
Titel (bok/artikel): Soldatmissionen i Eksjö och Soldathemmet i Eksjö 100 år.
Ort/Förlag: Eksjö. Eksjö Tryckeri AB.
Utgivningsår: U.å. (1997?)
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 43s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…):
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Titel (bok/artikel): Kungl. Smålands Husarregementes historia.
Ort/Förlag: Eksjö. Föreningen Smålandshusarers redaktionskommitté (Eifels Boktryckeri, Eksjö)
Utgivningsår: 1975.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 421s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö.
Nyckelord: Eksjö. Nattvardskärl.
Sammanfattning av bok/artikel: Bl.a. uppsats av Carl-Olof Norén: "Regementets nattvardskärl", s. 282-284.
 
 

Titel (bok/artikel): Om medmänsklighet. Eksjö församling: "Arbetsgrupp Gemenskap ¾ 1984.
Ort/Förlag: Eksjö. Eifels Boktryckeri AB.
Utgivningsår: 1984.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 11s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Eksjö
Nyckelord: Medmänsklighet.
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

1.3.11.8. Höreda (99:1098)

Höredas kyrka är från 1300-talet, eventuellt av lekbröder från Alvastar kloster. Storskeppet i norr och söder byggdes till 1760. Några år senare beslutade man bygga om östra korsarmen. Kyrkan har flera värdefulla föremål:
I kyrkorummet återfinns exempelvis medeltida träskulpturer, såsom Den heliga Barabara och Den helige Mikael och draken. Triumpkrucifixet är från 1400-talet. En mässhake i violett sammetsbrokad tillverkad i Florens på 1300-talet tillhör kyrkans skatter. 

1.3.11.9. Mellby (99:427)

Mellby kyrkan har kvar sin 1400-talskaraktär även om vapenhuset är från 1667. Den medeltida klockstapeln ombyggdes 1773. Olof Raam, eksjömålaren, har dekorerat trätaket (1719). Altarskåpet är tillverkat av en rehnländsk mästare och tillverkades 1510. Predistolen är från 1670-80. Dopfunten kommer från Norrköpings mässingsbruk och togs i bruk 1663. 
 

1.3.11.10. Hult (99:971)

Den medeltida kyrkan från sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal ersattes av en ny, färdig år 1841. En 1200-talsdopfunt finns bevarad.
Orgelverket från 1841 byggdes av Sven Torbiörnsson Röding, Norra Solberga, räknas ur musikalisk synpunkt som ett av landets främsta.
 

Författare: Unnerbäck, R. Axel
Titel: Hults kyrka. Av Axel R. Unnerbäck.
Förlag / Ort: Linköpings stiftsråds kyrkobeskrivningskomm., Linköping.
Utgivningsår: 1968.
Omfång: 11 s.; ill.
Kontrakt / Församling: Vedbo och Ydre kontrakt / Hults förs.
Nyckelord: Hults kyrka.
Sammanfattning av bok / artikel:
Den gamla kyrkans ålder är okänd (men man tror sig kunna datera den till sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal); det enda man kan bilda sig en säker åsikt om — tack vare bevarade avbildningar, beskrivningar och inventarieförteckningar — är dess utseende: den gamla kyrkan i Hult var en stenkyrka med långhus, lägre och smalare kor och absid. Under 1600-talet genomgick sedan kyrkan genomgripande ombyggnader. Den revs 1842.
(Stiftsbiblioteket)
 
 

1.3.11.11. Edshult (99:196)

Edshults medeltida träkyrka revs och ersattes av den nya invigd 1838. Uner restaureringen 1956-57 delades kyrkorummet i ett avkortat kyrkorum (storkyrkan) och i öster en lillkyrka med altare i norr. Storkyrkans altartavla är målad av Ludvig Frid 1877 och framställer uppståndelsen.
 

1.3.11.12. Ingatorp (99:1641)

Kyrkan från år 1755 eldhärjades genom ett blixtnedslag i november 1911. Krucifixet och delar av ett senmedeltida altarskåp från den gamla medeltidskyrkan (som revs 1834) hann dock räddas.För återuppbyggnaden svarade Fredrik Falkenberg. Det nya kyrkorummet präglas av jugendstil.
 

1.3.11.13. Bellö (99:203)

1200-talskyrkan ersattes 1828 med en nyklassicistisk kyrka. Från den medeltida kyrkan finns ett rökelsekar samt ett krucifix bevarade. Altarmålningen osm föreställer Kristi törnekrona är utförd av P. M. Kindberg från Vimmerby.
 

1.3.11.14. Norra Solberga (99:2065)

Norra Solberga bevarade sin gamla medeltidskyrka från 1200-talet vid sidan om den nya, som tillkom 1898-1902.
Den gamla kyrkan, med en predikstol från 1661, användes under en tid som begravningskapell men återinvigdes 1971 av biskop Ragnar Askmark. Den nya kyrkan i nygotisk stil av kilad och råhuggen granit byggdes av Marcus Pettersson.
 

Titel (bok/artikel): Annebergs Missionsförsamling 100 år 1882-1982. Sammanställd av Gunnar Bengtsson.
Ort/Förlag: Nässjö. Waldi Förlag AB
Utgivningsår: 1982
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 72s. ill
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Norra Solberga socken.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Titel: Danstorpsbygden och Missionsförsamlingen. En liten beskrivning av bygden, folket och verksamheten, med anledning av Danstorps Missionsförsamlings hundraårsjubileum. 1878-1978. Sammanställd av Willy Gustafsson.
Förlag / Ort: Nässjö. AB Waldia Förlag.
Utgivningsår: U.å. (1978?)
Omfång: 642s., ill.
Kontrakt / Församling: Norra Solberga socken.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok / artikel:
 
 

Författare: (Wiking, Bengt)
Titel (bok/artikel): N. Solberga kyrkor.
Ort/Förlag:
Utgivningsår: U.å.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 16s., ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Norra Solberga.
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

1.3.11.15. Flisby (99:804)

Från år 1853 är den nyklassicistiska kyrkan i Flisby. Den ersatte en 1100-talskyrka som ursprungligen var en gårdskyrkan till en kungsgård. Dopfunten är från 1200-talet, likaså triumphkrucifixet. Altarskåpet tillverkades i början av 1500-talet och predikstolen 1642. Kyrkan är klassad som kulturhistoriskt riksintresse.
 

Författare: Blomquist, Carl K:son
Titel (bok/artikel): Några bilder och blad från Flisby kyrka samlade
Ort/Förlag: Nässjö. Tryckeri A.-B. Grafin.
Utgivningsår: 1953.
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 32s. ill.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Flisby.
Nyckelord: Flisby.
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

Författare: [Samlingsskrift: olika förf.]
Titel: Från gamla prästhem i Linköpings stift: minnen / samlade och utgivna av Erik Meurling
Förlag / Ort: Gleerupska Univ.-Bokhandeln, Lund.
Utgivningsår: 1926.
Omfång: 232 s.
Kontrakt / Församling: Anknytning till Linköpings stift.
Nyckelord: Prästhem i Linköpings stift.
Sammanfattning av bok / artikel:
Några av de prästgårdar varifrån hågkomster återges är: Vinnerstads, Skärkinds, Flisby, Hällestad, Hvela, Vretakloster (under E. H. Th. Stenhammars tid); det Danellska prästhemmet, det Charlevilleska samt det Östbergska prästhemmet i Hjorted. — De olika författarna fokuserar på olika ting i sina hågkomster. Biskopen Erik Aurelius t.ex., har i sin text om sin far, "Hos Nils Bernhard Aurelius i Åsbo" (s. 156—172), bl.a. skrivit om baptismen och dess inträde i socknen. — Aurelius skriver sålunda: "Emellertid gjorde separaratismen sitt inträde också i Åsbo. Lifliga babtistiska rörelser förmärktes i Mjölby […] vid öfvergången från [18]70- till [18]80-talet; åtskilliga Åsbobor lät döpa om sig. För min far blev det en källa av bekymmer."
 
 

Författare: Gustafson, John-Eric
Titel (bok/artikel): Flisby kyrka
Ort/Förlag:
Utgivningsår: 1999
Omfång (sid, kartor, ill./artikel i…): 12s., ill¾
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Flisby
Nyckelord: Flisby
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

1.3.11.16 Bredestad (99:2208)

Kyrkan i Bredestad, tillägnad S:t Laurentius, är delvis från 1100-talet. Bland mycket annat återfinns medeltida skulpturer och triumfkrucifix (2 st)  i kyrkorummet. Nämnas kan även en ljuskrona från tidig medeltid som bär spår av runinskriptioner.
Tornet byggdes på 1600-talet och långhuset påföljande århundrade. kyrkans kalk är en gåva från psalmförfattaren Samuel Hedborn 1833.
 

Författare: Engström, Göran
Titel (bok/Artikel): Aneby ¾ ett samhälle i förvandling.
Ort/Förlag: Aneby/Bredestads hembygdsförening.
Utgivningsår: 1996
Omfång: 90s.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Bredestad (Aneby)
Sammanfattning av bok/artikel: Om Aneby samhälle i allmänhet och om Bredestads socken i synnerhet.
 
 

1.3.11.17. Askeryd (99:363)

I Askeryd uppfördes en kyrka på 1200-talet. Av den finns murar kvar efter tillbyggnades 1658-59. Sakristian från 1400-talet är fortfarande i bruk. kalkmålningar från 1500-talets början finns bevarade.
 

Författare: Andersson, K.D. och Silving, Jean.
Titel: Askeryd; en gammal smålandssocken.
Förlag / Ort: (Eifels Boktryckeri AB) Eksjö
Utgivningsår: 1981
Omfång: 198s.
Kontrakt / Församling: Anknytning till Askeryds församling.
Nyckelord: Askeryd (Aneby)
Sammanfattning av bok / artikel:
Något om bygdens historia från forntid till vår egen tid. Askeryds kyrka och kyrkogård. Kyrkans kalkmålningar och inventarier. Prästgården. Kyrkoherdar i Askeryds pastorat. Skolor och undervisning. Hantverk. Gransnäs. Bilder från bygden, m.m.
 

Författare: Kilström, Bengt Ingmar
Titel: Askeryds kyrka. Av Bengt Kilström. Ny Upplaga.
Förlag / Ort: Linköpings stiftsråds kyrkobeskrivningskomm., Linköping.
Utgivningsår: 1991.
Omfång: 19 s.; ill.
Kontrakt / Församling: Norra Vedbo kontrakt / Askeryds förs.
Nyckelord: Askeryds kyrka.
Sammanfattning av bok / artikel:
Broschyren innehåller information om Askeryds kyrkas: "Byggnadshistoria", "Interiör"; "Kalkmålningar", "Målningarns motiv"; "Inredning och inventarier". De äldsta delarna av Askeryds kyrka härstammar från 1200-talet: då uppfördes en romersk gåstenskyrka. En av de mest namnkunniga kyrkoherdarna i Askeryd är psalmdiktaren S. A. Hedlund, som dog 1849. Han är begravd på kyrkogården.
(Stiftsbiblioteket)
 

Författare: Lindholm, Elow
Titel (bok/Artikel): Vad nytt från Askeryd
Ort/Förlag: Eksjö tryckeri
Utgivningsår: 1987
Omfång: c:a 270s.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Askeryds församling (Aneby)
Nyckelord: Askeryd
Sammanfattning av bok/artikel:
En sockens historia genom drygt ett sekel, sedd ur journalisters och bygderapportörers synvinkel.
 
 

1.3.11.18 Marbäck (99:860)
 

Marbäcks kyrka, långhus och kor, byggdes ursprungligen på 1200-talet. Sakristian tillkom sannolikt i början av 1400-talet. Korsarmarna tillkom 1671 och 1698. De senare stensattes 1913. Stentornet hade då varit klart sedan 1879. Kyrkorummet pryds bland annat av medeltida detaljer i kryssvalvet, en altartavla av Fritzberger från 1738 och draperimålningar av Meyer från 1773.
 

Författare: Johansson, Linus
Titel (bok/Artikel): Gamla papper berättar.
Ort/Förlag: Marbäcks hembygdsförening.
Utgivningsår: 1971.
Omfång:.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…):
Nyckelord:
Sammanfattning av bok/artikel:
 
 

1.3.11.19. Bälaryd (99:733)

Den medeltida gråstenskyrkan, 30 alnar lång och 8,75 alnar bred, upprestes på 1200-talet. Korsarmen i norr tillkom under 1700-talet. Träöverbyggnaden på tornet tillkom på 1790-talet. Kyrkorummets takmålningar äe målat av Olof Rosenblad, Gränna. Dopfunten (ursprungligen) och triumfkrucifixet är från medeltiden. Altarmålningen från 1640-talet är målad av Johan Werner den yngre.
 

Författare: Kågén, Elis.
Titel (bok/Artikel): Från Tranåsbygden åren 1780-1930.
Ort/Förlag: Eget förlag.
Utgivningsår: 1975.
Omfång: 2s.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Bälaryd och Lommaryd
Nyckelord: Väckelse. Bälaryd. Lommaryd.
Sammanfattning av bok/artikel: Väckelsen mellan Sommern och Vättern, mellan Bälaryd och Lommaryd tas upp på s. 206-207. Väckelsens grundare var A-P Andersson från Skärsjö.
 
 

1.3.11.20. Frinnaryd (99:889)

Den romanska kyrkan i Frinnaryd uppfördes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Efter en förödande brand efter ett blixtnedslag 1659 återuppbyggdes kyrkan i stil med den äldre. Ett torn tillkom på slutet av 1800-talet. Dopfunten och triumfkrucifixet, samt ett ciborium, har medeltida ursprung. 
 

Författare: Sjöström, Henry
Titel (bok/Artikel): Från Svartebro till Socknamon
Ort/Förlag: Bergströms tryckeri, Motala.
Utgivningsår: 1980.
Omfång: 248s. Kartor.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Vedbo Ydre kontrakt, Frinnaryds församling
Nyckelord: Vedbo Ydra, Frinnaryd.
Sammanfattning av bok/artikel: Om Frinnaryds socken i Småland: Naturen, fornminnen, Bynamn, gårdsnamn, befolkning, bebyggelse, kyrka, präster, prästgård, skolväsendet, adelssläkter, frikyrkliga rörelser, hälsobrunn, torp.
 
 

1.3.11.21. Lommaryd (99:1220)

Den nuvarande kyrkan i Lommaryd byggdes 1890-94. Från medeltiden återfinns ett triumf- och processionskrucifix från 1300-talet och ett rökelsekar. Bland inventarierna återfinns även äldre mässhakar, brudstolar, ett huvudbanér av gen.lt. Hugo Hamilton (död 1724).
 

Författare: Kågen (Kågin?), Elis
Titel (bok/Artikel): Från Tranåsbygden åren 1780-1930.
Ort/Förlag: Eget förlag.
Utgivningsår: 1975.
Omfång: 2s.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Bälaryd och Lommaryd
Nyckelord: Väckelse. Bälaryd. Lommaryd.
Sammanfattning av bok/artikel: Väckelsen mellan Sommern och Vättern, mellan Bälaryd och Lommaryd tas upp på s. 206-207. Väckelsens grundare var A-P Andersson från Skärsjö.
 

Författare: Sigfridsson, Göran
Titel (bok/Artikel): Några anteckningar om Lommaryds kyrka.
Ort/Förlag: Guel-Tryck, Aneby.
Utgivningsår: omkr. 1980
Omfång: c:a 10s.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Lommaryds församling.
Nyckelord: Lommaryd.
Sammanfattning av bok/artikel: Uppgifter hämtade ur följande litteratur: "Några anteckningar ur Lommaryds historia" av C. F. Johansson, 1951; "Lommaryds socken under 1600-1700-talet" av K.H. Johansson; "Grunden att minnas" av G.A. Engström, 1966.
 
 

1.3.11.22. Vireda (99:379)

Vireda kyrka är från 1200-talet. Till träkyrkan fogades en sakristia av sten vid medeltidens slut. I början av 1700-talet byggdes tornet och under samma sekels slut en utbyggnad mot norr.
Predikstolen är en efterbildning av Brahekyrkans på Visingsö. Två medeltida krucifix (1300- och 1400-tal),, en medeltida dopfunt (1200-tal) medeltida målningar, banér och porträtt, m.m., återfinns i kyrkan. Kyrkorummets tak är dekorerat av Olof Rosenblad.
 
 

Författare: Skafvenstedt, Helge, m.fl.
Titel (bok/Artikel): Viredabygden I.
Ort/Förlag: Vireda hembygdsförening.
Utgivningsår: 1991.
Omfång:. 160s.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Vireda församling.
Nyckelord: Vireda
Sammanfattning av bok/artikel: Vireda socken, s. 9-15. Vireda kyrkliga historia, s. 15-42. Helge Skafvenstedt, s. 42-44. Riksdagsman Rudolf Boman, s. 142-145. Klockarstugan, s. 149-150. Missionshusen i Börkenäs och Boarp, s. 45-54, m.m.
 
 

Författare: (Ortsbor, m.fl.)
Titel (bok/Artikel): Viredabygden II
Ort/Förlag: Vireda hembygdsförening.
Utgivningsår: 1998
Omfång: 200s.
Kontrakt, Församling (Anknytning till…): Vireda
Nyckelord: Vireda
Sammanfattning av bok/artikel: De äldsta bebyggelsenamnen i Vireda, s. 38-65. Säterierna Viredaholm och Stora Hultrum, s. 65-79. Björkenäs herrgård, s. 85-88. Vireda skola under 100 år, s. 91-108. Husar- och soldattorp, s. 114-199.
 
 

1.3.11.23. Haurida (99:178)

Den ursprungliga kyrkan i Haurida är förmodligen från 1300-talet. Koret och sakristian är bevarade från denna tid. Tornet är från 1664. Kyrkan förlängdes även detta år. Ett triumfkrucifix från 1300-talet, en madonnabild från 1400-talet, en altarmålning från 1725, m.m. återfinns i denna kyrka. Takmålningarna i kyrkorummet är utförda av Olof Rosenblad.
 
 

1.3.11.24. Linderås (99:743)

Den nuvarande kyrkan i Linderås byggdes år 1793. Från den medeltida kyrkan återfinns bland annat en dopfunt från omkring 1200-talet och ett triumfkrucifix från 1300-talets slut.
 

1.3.11.25. Adelöv (99:450)

Även i Adelöf har en medeltida kyrka ersatts av en ny, uppförd 1830-33. Den representerar Karl Johanstilen och är en nyklassisk enkel hallkyrka med tunnvalv. Predikstolen från 1600-talets slut, ett medeltida triumfkrucifix, två senmedeltida altarskåpsdörrar, m.m., finns i kyrkan.
 

Författare: Lönnerholm, Erik
Titel: Adelövs kyrka. Av Erik Lönnerholm.
Förlag/Ort: Linköpings stiftsråds kyrkobeskrivningsnämnd, Linköping.
Utgivningsår: 1975.
Omfång: 14 s.; ill.
Kontrakt / Församling: (Norra) Vedbo kontrakt / Adelövs förs.
Nyckelord: Adelövs kyrka.
Sammanfattning av bok / artikel:
Om den gamla kyrkan i Adelöv berättas, att den var byggd i trä, var 39 alnar lång och 17 alnar bred, samt uppfördes 1427. Vidare, att den i väster hade ett vapenhus, i nordvästra hörnet en sakristia av gråsten, och att den fram till år 1800 haft en takryttare (som revs i fruktan för att den skulle falla ner).
Dessutom fanns på kyrkogården en klockstapel med tillhörande klockor.
(Stiftsbiblioteket)
 
 

1.3.11.26. Säby (99:16645)

Tranås kyrka invigdes 1930 efter ritningar av prof. Wahlman. 
 

Författare: Gustafsson, Sven
Titel: Från enhetskyrka till kulturell pluralism: en studie i utvecklingen inom Säby församling, Linköpings stift, från omkring 1860 till omkring 1930.
Förlag / Ort: [S. Gustafsson], Linköping.
Utgivningsår: 1988.
Omfång: 214 s.
Kontrakt / Församling: Anknytning till Säby församling.
Nyckelord: Säby församling
Sammanfattning av bok / artikel:
Se titel.
(Stiftsbiblioteket)