Göm menyn

Håkan Ulfgard

Håkan Ulfgard

Universitetslektor, prefekt
Fil.kand. (semitiska språk, klassisk grekiska, religionsvetenskap)
Teol.dr, Lund 1989. Docent. (Nya testamentets exegetik)

Forskningsprojekt
Studier i lövhyddohögtiden (HFSR, avslutat 1997)
Utläggningshistorisk studie av Magister Mathias av Linköping Exposicio in Apocalypsim (sedan 2004)

Forskningsinriktning
Den bibliska och efterbibliska litteraturen och dess antika hellenistisk-judiska historiska, kulturella, sociala och religiösa omvärld. Särskilt fokus på ideologiskt och teologiskt betingad inom- och efterbiblisk hermeneutik, sådan den framträder i Dödahavstexterna och i den apokalyptiska litteraturgenren. Biblisk utläggningshistoria under medeltiden.

telefon: 013-28 24 62
Rum 4253
mottagning onsdagar 11 - 12

hakan.ulfgard@liu.se

Publicerat

Monografier

 • Feast and future : Revelation 7:9-17 and the Feast of Tabernacles . - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1989 . - (Coniectanea Biblica. New Testament Series , ISSN 0069-8946 ; 22)ISBN: 91-22-01263-X
 • The Story of Sukkot : the Setting, Shaping and Sequel of the Biblical Feast of Tabernacles . - Tübingen : Mohr Siebeck, 1998 . – (Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese, ISSN 0408-8298 ; 34)ISBN: 3-16-147017-6

Artiklar

 • “… nu har vi inget annat än den Mäktige och hans lag.” Kris, kontinuitet och apokalyptik i 2 Baruk' // Det gamle Testamente i jødedom og kristendom . - København: 1993 . - (Forum for Bibelsk Eksegese 4), s. 79-121
 • Realistisk bibleutläggning efter Qumranfynden : telningen i den yttersta tiden - det nya förbundet före och efter Jesus // Svensk exegetisk årsbok . – 63(1998), s. 147-166
 • Nya hypoteser om gamla texter och gamla hypoteser om nya texter: Ny debattbok kring Qumranrörelsen och urkristendomen // Svensk teologisk kvartalskrift . – 1993, nr. 4, s. 161-172
 • Le mouvement de Qumrân et le christianisme primitif // Etudes . - 381(1994), no. 6, s. 637-648
 • Uppenbarelseboken och "Sabbatsoffersangerne" fran Qumran och Masada. // Tro og historie . - København : Museum Tusculanums Forlag, 1996 . - p 285-300.tiden--det nya forbundet fore och efter Jesus.
 • Rättfärdighetens Lärare och Qumranförsamlingens historia. En kort skiss över problematiken // Dødehavsteksterne og Bibelen . - København: 1996 . - (Forum for Bibelsk Eksegese, 8), s. 129-157
 • Tro och liv i Qumran // Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 år . - Trondheim: Tapir, 1997 . – s. 25-46
 • Reading Revelation Today : Respecting its Originality while Recognizing its Lasting Message // Concilium. – 34(1998), 4, s. 31-39 (Samtidigt publicerad i samma tidskrift även på tyska, franska, spanska och italienska)
 • The Teacher of Righteousness, the History of the Qumran Community, and our Understanding of the Jesus Movement : Texts, Theories and Trajectories. // Qumran between the Old and New Testaments . - Sheffield, Eng : Sheffield Academic Pr, 1998 . – s. 310-346.
 • Biblical and Para-Biblical Origins of Millennarianism. // Religiologiques . - no 20 Fall 1999, s. 25-49
 • L'Apocalypse entre judaïsme et christianisme : précisions sur le monde spirituel et intellectuel de Jean de Patmos // Revue d'histoire et de philosophie religieuses. – 79(1999), 1., s. 31-50
 • The Branch in the Last Days: Observations on the New Covenant before and after the messiah. // The Dead Sea Scrolls in Their Historical Context . - Edinburgh : TandT Clark, 2000 . - s. 233-247
 • In Quest of the Elevated Jesus: Reflections on the Angelomorphic Christology of the Book of Revelation within its Jewish Setting // New Testament as Reception . - London ; New York : Sheffield Academic Pr, 2002 . – s. 120-130
 • The Worship of the Synagogue: An Evaluation. // The Ancient Synagogue from its Origins until 200 C.E. Papers presented at an International Conference at Lund University, October 14-17, 2001. (Coniectanea Biblica. New Testament
 • series 39). Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2003 . – s. 435 - 445.
 • Från Paris till Linköping : akademiska bibelstudier och kyrklig bibelutläggning i medeltidens Europa belysta utifrån Magister Mathias Apokalyps-kommentar // Diocesis Lincopensis. 2. 2005 (Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie, ISSN 1652-7771 ; 2) . - s. 141-167
 • The Songs of the Sabbath Sacrifice and the Heavenly Scene of the Book of Revelation // Mishkan . - Vol 44(2005): p. 26 – 36
 • Exégèse à la fin des temps dans la Suède médiévale : Spiritualité et actualité dans l’Exposicio super Apocalypsim de Mathias de Linköping (Contribution au colloque Uppsala – Tübingen – Strasbourg: ’Der Tag Gottes’/’Le jour de Dieu’ à Uppsala le 11 septembre 2006 ; publiceras 2007 i konferensvolym, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), c :a 16 s.)

Läromedel

 • Katolska brev, Hebréerbrevet, Uppenbarelseboken // Jesus och de första kristna. Inledning till studiet av Nya testamentet . - Stockholm : Verbum, 2006 . – s. 280-305

Recensioner

 • Prigent, Pierre, L'Apocalypse de saint Jean (Commentaire du Nouveau Testament. 14). Recenserad i: Svensk Exegetisk Årsbok 48(1983) s. 188-190
 • Davies, William David, Jewish and Pauline Studies. Recenserad i: Svensk teologisk kvartalskrift . – 65(1989)4, s. 169-170.
 • Skriftsyn og metode: Om den nytestamentlige hermeneutik. Recenserad i: Svensk-teologisk-kvartalskrift . – 67(1991)2, s. 87-88.
 • Pilgaard, Aage, Kommentar til Markusevangeliet. Recenserad i: Svensk teologisk kvartalskrift . – 1993, nr. 4, s. 192
 • Davidsen, Andreas, Johannes' åbenbaring. Recenserad i: Svensk teologisk kvartalskrift . – 1994, nr. 1, s. 41-42
 • Miles, Jack, God. Recenserad i: Signum . – 1995, nr. 6, s. 198-199
 • Shachar, Nathan, Vilsenhetens förklädnader. Recenserad i: Judisk-kristen dialog 1997, nr. 3, s.9-11
 • Rosenberg, Göran, Det förlorade landet. Recenserad i: Judisk-kristen dialog 1997, nr. 3, s.9-11
 • Dødehavsteksterne og Bibelen. Recenserad i: Svensk teologisk kvartalskrift, 1998, nr. 2, s. 85
 • Pilgaard, Aage, Dødehavsskrifterne og det Det ny Testamente. Recenserad i: Svensk teologisk kvartalskrift, 1998, nr. 2, s. 85
 • Jesustolkningar idag. Recenserad i: Signum . – 1997, nr. 2, s. 64
 • Synnes, Martin, Sju profetiske budskap til menighetene. Recenserad i: Svensk teologisk kvartalskrift . – 1999, nr. 3, s. 139
 • Kieffer, René, Jésus raconté. Recenserad i: Svensk teologisk kvartalskrift . – 2001, nr. 1, s. 41

Populärvetenskapliga arbeten och debattinlägg

 • Vad skall man med apokalyptik? : föredrag i Teologisk forening, København, tisdagen den 29 oktober 1991, reviderat och redigerat för Arken . - København : Arken, [1992] . – (Arken-tryk, ISSN 0107-4520 ; 99)
 • Ökänd och okänd – en nyckel till Uppenbarelseboken // Lunds stiftsbok 1994-1995 . - s. 72-79
 • Hade Jesus långt eller kort hår? // Populär Historia . - 1997, nr. 6, s. 51
 • Låt judar förbli judar! eller: Bön om ny bön // Judisk-kristen dialog . - 21(1998), nr. 4, s. 11-12
 • Svenska långfredagsbönen för judarna bör ändras // Katolskt magasin 1998, nr. 10, s. 13
 • La cristiandat sueca enfront del nou millenari: Perspective s sobre religió i teologia // Quëstions de vida cristiana . - 193/1999 [Montserrat, Spanien], s. 114-124

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-14