Göm menyn

Linköpings universitet ger inte längre kurser i romani chib och romsk kultur. Vi hänvisar till docent Lisa Öberg, inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.


Romani chib och romsk kultur, 15 hp

Kursen "Romani chib och romsk kultur" vänder sig till alla som vill förvärva grundläggande kunskaper om och i språket romani chib och om den romska kulturen. Efter genomgången kurs skall de studerande ha tillägnat sig en överblick över språkets historia, dialekter och nutida användning. De skall kunna relatera ord och uttryck i romani chib till romanitalares kultur och kunna analysera utvalda texter på romani chib. De skall även ha inhämtat kunskaper om språkliga och kulturella uttryck i identitetsskapande processer, med särskild tonvikt på musikens roll, samt om romsk historia och om manligt/kvinnligt i den romska kulturen.

 


Sidansvarig: eva.carlestal@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-06-17