Göm menyn

Textil

Foto trådrullar och trådÄmnesområdet textil vid Estetiska enheten på IKK har två olika inriktningar.

 

  • En ämnesdidaktisk inriktning mot skolslöjd där vi ingår som en del i lärarprogrammet. Slöjd kan då läsas som en inriktning och med fördjupning upp till 90 hp.
  • En inriktning är mot ämneskunskaper och hantverk inom textil och erbjuds inom ett flertal fristående kurser och som en kandidatutbildning om 180 hp i programmet för Slöjd, hantverk och formgivning.


Ämnesområdet textil på IKK syftar till att utveckla kunskaper om textila material samt dess redskap och tekniker med tillhörande formgivning. Vidare studeras kultur och konsumentfrågor i samband med textil. Den studerande får tillfälle att utveckla sina kunskaper i föremålsanalys, utställningskunskap och marknadsföring av textil. Arbetsformerna varierar med eget arbete samt arbete i grupp. Den kreativa förmågan utvecklas genom att experimentera och fördjupa sig i textilt material med olika problemlösande uppgifter. Inom dessa inriktningar betonas det skapande praktiska arbetet i kombination med ett reflekterande förhållningssätt.

 


Sidansvarig: carina.skoog@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13