Göm menyn

Trä och metall

Ämnesområdet trä- och metallslöjd vid Estetiska enheten på IKK har två olika inriktningar.

  • En ämnesdidaktisk inriktning mot skolslöjd där vi ingår som en del i lärarprogrammet. Slöjd läses med 60hp varav 7,5hp är ämnesintegrerad VFU. Studenterna kan även välja att göra sina examensarbeten, 2 x 15hp, i slöjd.
  • En inriktningen mot ämneskunskaper och hantverk inom trä och metall och erbjuds inom ett par fristående kurser och som en kandidatutbildning om 180 hp i programmet för Slöjd, hantverk och formgivning.


Inom båda dessa inriktningar betonas det skapande praktiska arbetet i kombination med ett reflekterande förhållningssätt. Utbildningarna syftar till att studenterna ska utveckla förmåga att analysera och värdera både föremål och de arbetsprocesser som ligger bakom. Detta görs genom eget experimentellt arbete och problemlösning där den kreativa förmågan utvecklas. Praktiskt arbete med tillämpningar i material och tekniker integreras kontinuerligt med formgivning och kulturstudier.

 

Foto hyvel


Sidansvarig: carina.skoog@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-20