Göm menyn
Språkverkstaden Linköping

Välkommen hit!

 

Språkverkstaden Linköping. Bild på två fåglar. Språkverkstäderna är öppna för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska. Hjälpen är kostnadsfri. Du kan få hjälp med att formulera dig bättre i vetenskapligt skrivande. Det kan handla om PM, rapporter och andra liknande texter som är vanliga under universitetsutbildningen. Syftet är att ge hjälp till självhjälp. I verkstäderna kan du också få hjälp med muntliga uppgifter, att planera en redovisning, manusteknik, förberedelser, tekniska hjälpmedel med mera.

 

Språkverkstäderna på Campus Valla och US är öppna under terminstider.

 

aktuellt

 

boktips!

 

Återkommande aktiviteter

Ulrika 
 Helena
 Maria

Britta

 

 

 

 

 


Birgitte Saxtrup

 
Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 16 14:46:48 CET 2018