Göm menyn

Internationella enheten

Internationella enheten är en del av avdelningen för Internationalisering- forskningsfinansiering och samverkan och bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

Enhetens uppdrag är att stödja internationell mobilitet för studenter, lärare och personal på LiU. Vi samordnar utbytesprogram för lärare och studenter och ansvarar för mottagning och avslut för internationella utbytes- och mastersstudenter.
 

I uppdraget ingår också

  • att ta tillvara och stärka intresset för LiUs internationella mastersprogram, och på så sätt öka andelen betalande internationella studenter
  • projektleda LiU Summer Academy
  • att ge stöd och service till internationellt rekryterad personal och forskare
  • ge stöd och utforma program för internationella gäster från t ex ambassader
  • stärka och fördjupa LiUs relationer i Afrika, Brasilien och Kina
  • samordning av LiUs satsning i flyktingfrågan
  • att ta fram statistik och göra uppföljning av internationella aktiviteter vid LiU

Mottagning av internationella studenter

Varje år erbjuder Internationella avdelningen service och stöd i praktiska och sociala frågor till nästan 1000 mastersstudenter och ca 1100 utbytesstudenter. Exempel på aktiviteter som avdelningen anordnar är Orientation Programme, Information Days, Welcome Fair och Farewell Ceremony.

 


 

Kontakta oss

Ledning och personal
 

Besöksadress

Hus D, Campus Valla
Tel: 013-28 10 00 (vx)
Fax: 013-14 93 03

Postadress

Linköpings universitet
Internationella avdelningen
SE-581 83 Linköping

Relaterade länkar

Utlandsstudier på LiU

Mottagning internationella studenter


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 10 11:24:50 CEST 2017