Tillbaka till lediga jobb

Universitetslektor i kvantitativ logistik

Ref LiU-2022-05200
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi säker nu en universitetslektor i kvantitativ logistik
med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet, är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Avdelningen har drygt 70 medarbetare, varav ett 30-tal disputerade forskare/lärare och närmare 30 doktorander. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram. Se https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem för information om vår utbildning och forskning.

Inom ämnesområdet Kvantitativ Logistik använder vi ett systemanalytiskt perspektiv och en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera logistikproblem och andra resursfördelningsproblem inom både industri och samhälle. Vår forskning är oftast tillämpad och vi forskar tillsammans med externa avnämare och finansiärer. Inom grundutbildningen ansvarar vi för ett stort antal kurser inom logistikområdet, exempelvis supply chain management, transportlogistik, citylogistik, produktionsekonomi och optimering, men vi har även kurser inom flygtrafik och planering av räddningssystem.

Som universitetslektor i Kvantitativ Logistik undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, samt handleder studenter inom våra olika utbildningar, till exempel på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, Transport och Samhälle, något av våra mastersprogram, eller något av kandidatprogrammen Samhällets Logistik eller Flygtransport och Logistik. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

I din forskning använder du troligen kvantitativa metoder som optimering, simulering eller maskininlärning för att analysera logistiska problem. Vi ser gärna att du bygger upp forskning riktat mot industriella logistiksystem, ruttplanering eller citylogistik, men möjligheten finns också att arbeta inom något av avdelningens övriga forskningsområden, vilka finns beskrivna på https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem/forskning.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, delta i forskningsprojekt, kommunicera resultat via akademiska publikationer samt bidra till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:

 • Förmåga att designa, planera, genomföra och examinera kurser.
 • Förmåga att handleda studenter.
 • Förmåga att samverka med andra lärare.
 • Meriterande är också erfarenhet av utveckling av utbildningsprogram.
 • Meriterande är också samverkan med det omgivande samhället inom grundutbildningen.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:

 • Förmåga att publicera i internationellt välrenommerade tidskrifter.
 • Förmåga att presentera på vetenskapliga konferenser.
 • Förmåga att arbeta självständigt samt samverka med andra forskare.
 • Särskilt meriterande är också samverkan med det omgivande samhället inom forskningen.
 • Meriterande är också populärvetenskaplig produktion och presentation.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är administrativ skicklighet, ledarskap och personliga egenskaper

 • Särskilt meriterande är erfarenhet från praktiskt arbete utanför akademin kopplat till logistik.
 • Meriterande är erfarenhet från arbete i ledande position.
 • Meriterande är erfarenhet från administrativt arbete.

Då undervisning sker på svenska och engelska, så
- ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder och behörigheter för anställning som lärare framgår av 4 kap 3-4§§ Högskoleförordningen samt av Linköpings universitets anställningsordning.

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Du kommer att arbeta vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Avdelningen för Kommunikations- och Transportsystem. Läs gärna mer här:
Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) - Linköpings universitet (liu.se)

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Linköpings universitet.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 februari 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Jan Lundgren

Professor, avdelningschef

+46 11 363187

jan.lundgren@liu.se

Tobias Andersson Granberg

Professor, enhetschef

+46 (0)11-363213

tobias.andersson@liu.se

Martina Klefbeck

HR partner

011-363166

martina.klefbeck@liu.se

Christina Hammarstedt

Sekreterare i anställningsnämnden

+46 13 28 15 28

christina.hammarstedt@liu.se

Länkt till den här sidan