Doktorand i matematikdidaktik

Tillbaka till lediga jobb
Ref MAI-2023-00071
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi söker nu minst en doktorand till forskningsområdet matematikdidaktik med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet placerad vid Matematiska institutionen, https://liu.se/organisation/liu/mai

Din arbetsplats

Placeringen för anställningen är på avdelningen Analys och didaktik (ANDI), som består av ca tjugo lärare, forskare och doktorander. Forskningen inom matematik bedrivs både inomvetenskapligt och tillämpat inom olika grenar av matematisk analys såväl som matematikdidaktik https://liu.se/organisation/liu/mai/andi

Som doktorand i matematikdidaktik kommer du att tilllhöra den Matematikdidaktiska forskningsmiljön på ANDI. Inom matematikdidaktik studeras lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik. Som vetenskapligt fält syftar matematikdidaktiken till att förstå och bidra till vidareutvecklingen av matematikundervisning och matematiklärande på alla utbildningsnivåer, samt att undersöka matematikens roll för människors möjligheter att förstå och handla i en alltmer komplex omvärld. Detta innefattar att undersöka orsakssamband mellan det matematikspecifika innehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer och sammanhang, samt hur individer utvecklar, använder och förhåller sig till matematik. Forskarutbildningen i matematikdidaktik som bedrivs vid MAI inriktar sig främst mot forskning relevant för högstadium (åk 7-9), gymnasium och högre utbildning. Forskarutbildningen i matematikdidaktik ingår i en nyinrättad forskarskola i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet. Som doktorand kommer du alltså att ingå i ett bredare ämnesdidaktiskt forskningssammanhang, och läsa vissa kurser tillsammans med doktorander som går andra forskarutbildningar vid Linköpings universitet, i Linköping och Norrköping. Läs mer om forskarskolan här: https://liu.se/forskning/forskarskola-i-amnesdidaktik

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. I doktorandens arbetsuppgifter ingår också att aktivt bidra till forskningsmiljön.  

Dina kvalifikationer

För att antas till forskarutbildningen krävs att den sökande har både grundläggande och särskild behörighet enligt nedan.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som avlagt examen på avancerad nivå eller har slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i matematikdidaktik har sökande som har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för matematikdidaktik. Kraven på särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Speciellt meriterande för anställningen är ämneslärarexamen i matematik samt att ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för det matematikdidaktiska forskningsfältet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet.

Vidare ska den sökande ha goda språkfärdigheter i såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Den sökande kommer att bedömas utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, i första hand såsom detta visats i bifogade handlingar till ansökan inklusive avsiktsförklaringen. Vid urvalet beaktas studieresultat som visar kreativitet, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys samt god skrivförmåga. Du ska kunna arbeta självständigt och har förmåga att ta egna inititativ men även ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. De mest meriterade sökande kommer att få genomföra ett skrivprov på svenska och engelska och kallas till intervju.

En avsiktsförklaring om max tre A4-sidor ska bifogas ansökan. Avsiktsförklaringen ska innehålla en reflektion över de frågor som den sökande anser intressanta och relevanta att forska om.  

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplanFörlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Vi ser gärna att du kan börja runt 1 februari 2024.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 september 2023.  Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Jonas Bergman Ärlebäck

Professor i Matematikdidaktik

013-281428

jonas.bergman.arleback@liu.se

Tomas Sjödin

Biträdande professor, avdelningschef ANDI

013-28 14 14

tomas.sjodin@liu.se

Madelaine Engström

Administrativ chef

madelaine.engstrom@liu.se

Länkt till den här sidan