Doktorander i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Tillbaka till lediga jobb
Ref IKOS-2023-00262
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi söker nu doktorander i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Dina arbetsuppgifter

Forskningsfältet pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning utmärks av att det är tvärvetenskapligt och praktiknära. Forskningsproblemen är inriktade mot ämnesdidaktiska frågor och fenomen. Undervisning och lärande i ämnena undersöks i relation till samhälleliga och didaktiska förutsättningar. Inom pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik (PASL) samlas forskare och forskarstuderande inom språk- och litteraturdidaktik i skolämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk (https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-pedagogiskt-arbete-med-inriktning-mot-sprak-och-litteraturdidaktik). Litteraturundervisning, skrivundervisning, undervisning i flerspråkiga klassrum och utbildningshistoria är exempel på forskningsintressen inom forskningsmiljön.

 I den här antagningen kommer vi att prioritera sökanden med inriktning mot ämnesdidaktik i svenska som andraspråk och engelska.

 Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. En hög närvaro på arbetsplatsen är viktig för att bidra till ett levande intellektuellt klimat.

Din arbetsplats

Anställningarna är placerade vid institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. IKOS finns både i Norrköping och Linköping. PASL hör till avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska, KLS (https://liu.se/organisation/liu/ikos/kls), som är placerad i Linköping. Inom avdelningen bedrivs forskning och grundutbildning inom svenska språket, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, samt ämnesdidaktik. Avdelningen har betydande verksamhet inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen.

Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning ingår i den nyinrättade forskarskolan i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet. Som doktorand kommer du att ingå i ett bredare ämnesdidaktiskt forskningssammanhang och läsa vissa kurser tillsammans med doktorander som läser andra forskarutbildningar vid Linköpings universitet, i Linköping eller Norrköping (https://liu.se/forskning/forskarskola-i-amnesdidaktik).

Dina kvalifikationer

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen har den sökande som fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och/eller litteraturdidaktik. Kraven på särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

 Egen lärarutbildning och erfarenhet av arbete som lärare är meriterande.

 De sökande kommer i första hand att bedömas utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen såsom detta visats i inlämnade uppsatser och andra handlingar. Som en del av ansökan förväntas den sökande inlämna ett utkast till forskningsplan. Forskningsplanen (ca 1-2 sidor) ska innehålla en kort skiss över ett forskningsprojekt, d.v.s. ett preliminärt syfte/frågor, en reflektion över hur projektet är relevant för pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, samt gärna också förslag på metod och tänkbara teoretiska utgångspunkter.

De sökande som vi bedömer har bäst förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen kommer att kallas till intervju. Analys- eller skrivprov kan komma att genomföras vid behov, till exempel om den sökande endast har lämnat in samförfattade uppsatser. Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplanFörlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 1 februari 2024.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 september 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Maritha Johansson

Universitetslektor och forskningsmiljöansvarig

+46 13281936

maritha.johansson@liu.se

Helen Winzell

Universitetslektor och avdelningschef

+4613286928

helen.winzell@liu.se

Petra Winsa

HR-partner

013-282437

petra.winsa@liu.se

Länkt till den här sidan