Föreståndare för NAISS och tillika professor inom ett område relaterat till högpresterande datorberäkningar

Tillbaka till lediga jobb
Ref LiU-2023-04058
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Modellering, simuleringar och analys av stora datamängder är en revolution för modern forskning inom alla discipliner från natur- och teknikvetenskap, livsvetenskap till humaniora och samhällsvetenskap. Högpresterande datorer gör det till exempel möjligt att designa effektivare vingar och placering för vindkraftverk, att förutsäga proteiners struktur, att förstå hur Covidviruset muteras, men också nya områden som att utveckla stora språkmodeller som ChatGPT, att designa stabilare elnät eller att kartlägga påverkanskampanjer i sociala media. Datordrivna tekniker driver i allt högre utsträckning förändringar inom alla sektorer i samhället och är centrala för hållbarhet och grön omställning.

Sverige gör idag omfattande satsningar på beräkningsinfrastruktur finansierade av Vetenskapsrådet (VR) och samtliga större lärosäten, med Linköpings universitet som värd för den nya nationella infrastrukturen NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden). Med ett tydligt mandat för NAISS att koncentrera nya hårdvaruinvesteringar till en plats och att organisera infrastrukturen som man själv finner lämpligt finns förutsättningar att skapa en infrastruktur som inte bara tillgodoser användares omedelbara behov, utan också utvecklar internationellt ledarskap till exempel inom metodutveckling och användarstöd. Inom ramen för den här strategin har LiU och NAISS utsetts till värd för en ny superdator – Arrhenius – inom ramen för det europeiska programmet EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking). När Arrhenius är i drift under 2025 kommer det med stor marginal vara den största datorinvesteringen någonsin i Sverige. Systemet kommer att vara en storleksordning kraftigare än dagens datorer och erbjuda helt nya möjligheter för användare både inom akademin, industri och offentlig sektor i Sverige såväl som från resten av Europa. NAISS är ansvarigt för utvecklingen av ytterligare framtida europeiska samarbeten och att placera Sverige i en ledande position i den europeiska superdatorkontexten. 

Linköpings universitet är också värd för Berzelius, Sveriges idag snabbaste superdator dedikerad till AI-forskning. Dessutom har LiU ett långvarigt samarbete med SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och MetNo (Norges meteorologiska institut) när det gäller att vara värd för, och driva superdatorer för dagliga väderprognoser samt klimatforskning.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som är en idédriven forskare och ledare och som vill ta dig an utmaningen att skapa och leda organisationen för den nationella infrastrukturen och genomföra den långsiktiga strategin. Som föreståndare för NAISS kommer du att vara en central aktör inom svensk beräkningsrelaterad forskning och dess tillämpning inom akademi, näringsliv och offentlig sektor, och utveckla starka nätverk både inom EuroHPC och med infrastrukturer i resten av världen. Vi tror att du är starkt måldriven baserat på användares behov och den forskning och utveckling som infrastrukturen gör möjlig, och att du har förmåga att formulera visioner om vad framtida större satsningar på infrastrukturen kommer att leda till. 

Föreståndaren har det övergripande ansvaret för ledning, drift och strategisk planering av NAISS och rapporterar till NAISS styrgrupp och till rektorn vid LiU. Som föreståndare kommer du även att

 • Säkerställa att verksamheten utförs i enlighet med de anvisningar för NAISS som tillhandahålls av LiU och i enlighet med tillämpliga lagar, lagkrav samt policyer.
 • Säkerställa att NAISS levererar enligt den strategiska planen och i samklang med intressenternas förväntningar.
 • Föreslå, tillsammans med ledningsteamet, mål, uppdrag och vision för NAISS.

Anställningen som föreståndare för NAISS kommer att kombineras med en anställning som professor vid någon av LiU:s tolv institutioner. Detta ger dig en möjlighet att även leda egen forskning inom områden relaterat till HPC parallellt med att driva NAISS. Villkoren och organisatorisk placering för anställningen som professor fastställs baserat på den valda kandidatens forskningsprofil. 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv, både i organisationen vid LiU och vid övriga lärosäten, ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer i första hand lika vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten och skicklighet som ledare, i andra hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:

 • Krav för anställningen är doktorsexamen och en stark forskningsbakgrund inom ett ämne relevant för forskningen inom HPC-området såsom beräkningsmetodik, AI/ML, dataanalys, numeriska metoder etc.
 • Särskilt meriterande för anställningen är tidigare tilldelade forskningsanslag som huvudsökande i högsta nationella/internationella konkurrens, samt att som huvudförfattare ha skrivit och publicerat vetenskapliga artiklar i högt rankade tidskrifter.
 • Särskilt meriterande för anställningen är att du har internationellt erkänt vetenskapligt anseende inom områden relevanta för HPC.

 Gällande skicklighet som ledare kommer följande att bedömas:

 • Krav för anställningen är tidigare erfarenhet av ledarskap inom tvärvetenskapliga forskningsinriktade organisationer.
 • Krav för anställningen är tidigare erfarenhet av att utveckla och implementera strategiska planer.
 • Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet av arbete och/eller ledning vid en HPC-anläggning eller liknande infrastrukturanläggning.
 • Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet av att hantera organisatorisk förändring.
 • Meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av att leda chefer och experter.
 • Meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av att etablera svenska och/eller europeiska/internationella nätverk.
 • Meriterande för anställningen är insikt i det svenska högskolesystemet och forskningspolitiska landskapet.
 • Meriterande för anställningen är tidigare erfarenhet av industriell forskning och utveckling.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är personliga egenskaper:

 • Krav för anställningen är god samarbetsförmåga samt god relationsskapande förmåga.
 • Krav för anställningen är goda kommunikationsfärdigheter.

Krav för anställning är initiativförmåga samt ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:

 • Meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning på grund- och avancerad nivå inom områden relaterade till högpresterande datorberäkningar.

Då forskning och samarbete sker på både engelska och svenska ska du kunna uppvisa förmåga att bedriva forskning på engelska och om du inte redan kan svenska ha ambitionen att lära dig det. 

Din arbetsplats

Läs mer om NAISS och Linköpings universitet.

Om anställningen

Detta avser en tillsvidareanställning, heltid. 

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.  Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 mars 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Johan Ölvander

Dekan tekniska fakulteten, Professor

+46 13 281711

johan.olvander@liu.se

Martina Klefbeck

HR partner

011-363166

martina.klefbeck@liu.se

Christina Hammarstedt

Sekreterare i anställningsnämnden

+46 13 28 15 28

christina.hammarstedt@liu.se

Länkt till den här sidan