Doktorand i Miljövetenskap vid tema Miljöförändring

Tillbaka till lediga jobb
Ref TEMA-2024-00181
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi söker nu en doktorand i Miljövetenskap.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Vid institutionen för Tema studeras och analyseras stora samhällsfrågor ur tvärvetenskapliga perspektiv. Vid tema Miljöförändring bedrivs forskning med ett brett fokus på hur miljö- och klimatfrågor förstås och hanteras som samhällsproblem. Tema Miljöförändring ansvarar i samarbete med Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) för forskningsprogrammet GROWL (Greening of Working Life) där den utlysta tjänsten ingår. Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt och handlar om hur det svenska arbetslivet påverkas av EUs gröna giv och klimatpolitiska målsättningar. Programmet analyserar hur den gröna omställningen tolkas och genomförs i samspel mellan riksdagspolitiken, fackföreningsrörelsen, näringslivsorganisationer, företag och enskilda arbetare.

Vi söker nu en doktorand i GROWL-programmet. Innehavaren av anställningen kommer att arbeta i ett delprojekt som undersöker hur den gröna omställningen som politisk idé och målbild fylls med meningsinnehåll av svenska myndigheter, näringslivsorganisationer och fackföreningar. Vi närmar oss den gröna omställningen som en diskursiv domän bestående av många olika aktörer med konkurrerande önskemål och förväntningar.  

I projektet ingår såväl dokumentstudier som intervjustudier. Doktorandprojektet kommer att bedrivas inom en svensk kontext vilket innebär att datainsamling sker på svenska. Artikelskrivande och publicering i vetenskapliga tidskrifter genomförs på engelska. Därtill kommer att delta i internationella konferenser där engelska är det naturliga språket.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat. Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta anställningen är statsvetenskap, sociologi, företagsekonomi, hållbar utveckling, samt tvärvetenskapliga studier i miljövetenskap eller motsvarande.

Vi söker en motiverad person med god initiativ- och organisationsförmåga. Personen ska ha god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och kunna arbeta självständigt.

Följande dokumenterade förmågor är ett krav:

  • Skicklighet i samhällsvetenskapliga studier av miljö, klimat och hållbar utveckling
  • Skicklighet i kvalitativa forskningsmetoder.
  • goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligen som skriftligen

Följande dokumenterade kvalifikationer är särskilt meriterande:

  • Skicklighet i kritiskt tolkande metoder så som diskursanalys.
  • Skicklighet i/kunskap om svensk och/eller europeisk klimatpolitik.

Följande dokumenterade kvalifikation är meriterande:

  • Skicklighet i/kunskap om svensk skogs- och/eller basindustri.

 Urvalet görs på grundval av självständiga studiearbeten eller rapporter, intyg om yrkesverksamhet, betyg och intervjuer. Därutöver bör den sökande bifoga ett preliminärt utkast på ett möjligt doktorandprojekt inom ovan beskrivna ramar (maximalt 3 sidor), vilket också utgör bedömningsunderlag. Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Din arbetsplats

Din arbetsplats kommer att vara på Tema Miljöförändring. Tema Miljöförändring bedriver tvärvetenskaplig forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplanFörlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Sepehr Shakeri Yekta

Universitetslektor, avdelningschef tema Miljöförändring

+46 13 28 22 94

sepehr.shakeri.yekta@liu.se

Sofie Storbjörk

Enhetschef

+46 13 28 29 52

sofie.storbjork@liu.se

Eva Lövbrand

Professor

+ 46 11 36 33 93

eva.lovbrand@liu.se

Carin Ennergård

Koordinator

+46 13 28 21 14

carin.ennergard@liu.se

Länkt till den här sidan