Doktorand i visualisering och mediateknik med inriktning på kollaborativ visualiseringsdesign

Tillbaka till lediga jobb
Ref LiU-2024-03197
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi söker nu en Doktorand i visualisering och mediateknik med inriktning på kollaborativ visualiseringsdesign.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med det forskningsprojektet du tillhör att fokusera på att designa och implementera nya verktyg för visuell analys i samarbete med experter inom olika områden. Projektet kommer att följa en metodik för visualiseringsdesignstudier och betona samutformning. Det finns flera möjligheter för nya riktningar inom visualisering, inklusive nyskapande sätt att visualisera osäkerhet, nya tekniker för att integrera kunskap i visualiseringar, göra komplexa simuleringar transparenta och tolkningsbara samt engagera allmänheten i samhällsvetenskaplig forskning genom visualisering.

Forskningen kommer att göras ur kritiska, feministiska och designorienterade perspektiv. Arbetet kommer innefatta utveckling av verktyg för visuell analys för att förstå komplexa simuleringar och innebära samarbete med samhällsvetare samt ett teoretiskt engagemang inom visualiseringsområdet. Doktoranden förväntas producera forskningsresultat som är relevanta för visualiseringsområdet. Dessa resultat bör inkludera publikationer på internationella konferenser, workshops och tidskrifter. Eftersom denna forskning i grunden är kollaborativ bör doktoranden trivas i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och vara passionerad över att bidra till den.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20%

Dina kvalifikationer

Doktorandtjänsten kräver att du har en magisterexamen eller har slutfört kurser motsvarande totalt 4 års heltidsuniversitetsstudier, varav minst 1 år bör vara inom avancerade kurser inom områden som datavetenskap, datavetenskap, informationsvetenskap, design eller relaterade områden. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskap på annat sätt.

Vi förutsätter att du har tidigare erfarenhet av arbete med data och utveckling av interaktiva teknologier. Tidigare erfarenhet av att designa och utveckla visualiseringar anses vara mycket önskvärt. Det är även önskvärt att kandidaterna har kunskap inom minst ett av följande relevanta områden: feministiska epistemologier och perspektiv från kritiska datastudier; samhällsvetenskapliga områden och metoder; eller statistiska metoder, särskilt relaterade till beräkningsmässiga simuleringar. Forskningen kräver kompetens inom utveckling av interaktiva visualiseringsverktyg: intresserade kandidater bör ha denna färdighet eller uttrycka en vilja att förvärva den. Forskningen kommer också att innefatta kvalitativ forskning såsom etnografi, samutformning och reflekterande metoder varav kunskap om kvalitativa metoder är önskvärt.

Eftersom kommunikationen av forskningsresultat främst sker på engelska krävs flytande engelska, både i tal och skrift. Med tanke på forskningens önskan att nå ut till allmänheten är det en fördel om du också har goda kunskaper i svenska. För denna anställning kräver vi att du kan påvisa förmåga att effektivt samarbeta och kommunicera.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att tillhöra avdelningen Media and Information Technology (MIT), som tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Universitet och är belägen på campus Norrköping. MIT är en internationell ledare inom tvärvetenskaplig, tillämpad forskning med expertis inom visualisering, design, datorgrafik och lärandevetenskap. Forskningsnavet för avdelningen är Visualiseringscenter C, ett unikt vetenskapscenter i Norrköping som engagerar allmänheten genom datadrivna installationer och 3D?fulldome-upplevelser. Du kommer att bli en del av ett nyetablerad forskningsgrupp som leds av professor Miriah Meyer. Denna anställning ingår i ett större projekt som leds av forskare vid Institutet för analytisk sociologi. Målen med projektet är att utveckla nya modeller för och förstå hur bostadsområden och skolor blir segregerade för att informera framtida politik och förbättra möjligheterna för barn i missgynnade områden. Doktoranden kommer att samarbeta nära med samhällsvetenskapliga forskare för att utveckla nya verktyg för visuell analys som stöder deras forskning inom detta område. Du kan läsa mer om projektet här: New research to improve chances for children from disadvantaged areas.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplanFörlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 juli 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Ansökan bör inkludera:
- Ett personligt brev eller en forskningsbeskrivning där du motiverar varför du är intresserad av tjänsten, varför du är kvalificerad för den, och hur du ser att din bakgrund kommer att bidra till projektets forskningsmål.
- Ett CV som innehåller kontaktuppgifter, datum för tidigare examina och de universitet där de avlades, en lista över vetenskapligt granskade publikationer eller andra forskningsresultat, samt en förteckning över eventuella insatser inom offentlig verksamhet.
- Ett tekniskt skrivprov, såsom en relevant publicerad artikel eller ett magisterarbete.
- Examina och betygshandlingar.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Miriah Meyer

Professor

miriah.meyer@liu.se

Emma Törnqvist

HR partner

011-363448

emma.tornqvist@liu.se

Länkt till den här sidan