Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste veckan

2019-05-27

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Docentföreläsning i Teoretisk biologi

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Geneviève Metson, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "The role of urban citizens in sustainable phosphorus cycling: Consumption as the missing link towards food and water security"
Kl 13:15
Plats: Schrödinger (E321), Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2019-05-28

Grants Office in your Coffee Room

Övrigt - Linköpings universitet
Grants Office kommer till MedFak och Region Östergötland - redo att besvara dina frågor om forskningsfinansiering! Ta med dina idéer eller öppna frågor. Tiden är vald för att i möjligaste mån ge kliniskt verksamma möjlighet att kunna delta.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US
För mer information se http://www.liu.se/go, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Victor Falgas-Ravry, Umeå universitet. Titel: Bridg'it revisited.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-05-29

Disputation inom Hållbara system med inriktning energisystem

Disputation - Linköpings universitet
Therese Nehler försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency - Roles and Potentials". Opponent är Professor Erik Dahlqvist, Mälardalens Högskola. Handledare är Patrik Thollander, professor vid Linköpings Universitet och Mats Söderström, universitetslektor vid Linköpings universitet. Disputationen är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/ensys, kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Agneta Grönlund - Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Agneta Grönlund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Återkoppling i analoga och digitala klassrum. Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning". Opponent: Docent Marie Tanner, Karlstads universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Licentiatseminarium inom matematik: Jonas Granholm

Seminarium - Matematiska institutionen
Jonas Granholm försvarar sin avhandling med titeln "Local Conditions for Cycles in Graphs". Opponent är Victor Falgas Ravry, docent, Umeå universitet.
Kl 13:15
Plats: A2, A-huset, ingång 15, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1302067, kontakta Jonas Granholm, e-post jonas.granholm@liu.se.

Licentiatseminarium inom Kvalitetsteknik: Magdalena Smeds

Seminarium - Linköpings universitet
Magdalena Smeds, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Managing care pathways for patients with complex care needs". Opponent är Henrik Eriksson, docent, Chalmers Tekniska Högskola. Seminariet hålls på svenska och är öppet för allmänheten.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Planck, Fysikhuset, Ingång: 57, Våning: 2
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1315587&dswid=902, kontakta Magdalena Smeds, e-post magdalena.smeds@liu.se, telefon 0700 89 65 58.

2019-05-31

Disputation Magnus Ziegler

Disputation - Linköpings universitet
Magnus Ziegler vid Institutionen för medicin och hälsa försvarar sin avhandling "Improving Assessments of Hemodynamics and Vascular Disease".
Kl 13:00
Plats: Hugo Theorellsalen, Universitetssjukhuset i Linköping
För mer information se http://liu.se/forskning/cardiovascular-magnetic-resonance-group, kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

Anmäl ny aktivitet