Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2019-09-27

Antagningsseminarium Kristina Nilsson

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Development of an e-health based program focusing on education and psychosocial support for patients on a waiting list for kidney transplantation from deceased donors
Kl 13:00
Plats: K6A, plan 6, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Tara Asadi, e-post tara.asadi@liu.se, telefon 011-363141.

2019-10-02

Humanitarian Crisis of Central American Migrants in Transit through Mexico

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jorge Morales Cardiel, visiting PhD candidate, Development studies at University Autonomous of Zacatecas, Mexico.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/artikel/remeso-seminarier, kontakta erik berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2019-10-04

Disputation - Ulrica Lovén Wickman

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ulrica Lovén Wickman - försvarar sin avhandling med titeln "Self-care: the way to find balance in Life. Development and evaluation of a self-care questionnaire for patients with inflammatory bowel disease." Opponent Jan Mårtensson, Professor, Överläkare, Jönköpings universitet.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Disputation Johanna Frejd

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Frejd försvarar sin avhandling med titeln: Encountering Evolution – Children’s Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions. Opponent är prof Christina Siry, University of Luxembourg.
Kl 13:00
Plats: K2
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2019-10-08

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Konferens - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande. Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet. Alla lärare och studenter är välkomna!
Plats: Hasselquist och Belladonna, Campus US, Hus 511-001, ingång 76
För mer information se https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

2019-10-09

Utdelning av anslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Övrigt - Medicinska fakulteten
Välkomna till högtidlig utdelning av anslag till forskarstuderande och postdoc. Föredrag av två av anslagsmottagare, musik. Mingel från 16.30
Kl 17:00 - 19:00
Plats: Hasselquistsalen, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 013 28 22 15.

2019-10-11

Disputation Helene Eriksson

Disputation - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
End of life care for patients dying of stroke and for their family members
Kl 09:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Tara Asadi, e-post tara.asadi@liu.se, telefon 011-363141.

Anmäl ny aktivitet