Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-10-17

Legally stranded migrants in the welfare state of Sweden. Illegalisation through judicial statecraft of return.”

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Lundberg, Professor, Socialt Work, LiU.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso/, kontakta Erik Berggren , e-post erik.berggren@liu.se.

2018-10-18

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
NN
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Wiberg, avdelning Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

Forskning i framkant: Idrott utan skador - är det möjligt?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador? Föreläsare: Martin Hägglund, biträdande professor vid Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för medicin och hälsa.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-10-24

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-10-25

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Viktor Vesterberg, avdelning Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-11-07

Infrastructuring Reparation and Solidarity in Mobile Spaces of return

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fredy Mora-Gamez, Postdoc, Department of Thematic Studies, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TP44
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-14

Barnafridskonferensen 2018

Konferens - Linköpings universitet
2018-11-14 kl 10:00 -- 2018-11-15 kl 15:00 Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn. Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare.
Sista anmälningsdag: 2018-10-31
Plats: Konsert & kongress, Linköping
För mer information se http://www.barnafridskonferensen.se, kontakta Therese Björn Johansson, e-post barnafrid@liu.se.

Barnafridskonferensen 2018

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-11-14 kl 10:00 -- 2018-11-15 kl 15:00 Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn. Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare.
Sista anmälningsdag: 2018-10-31
Plats: Konsert & kongress, Linköping
För mer information se http://www.barnafridskonferensen.se, kontakta Therese Björn Johansson, e-post barnafrid@liu.se.

NorrUT seminarie - Magnus Karlsson

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Norrut seminarie med Magnus Karlsson, GU, med titeln: Moraliskt arbete på förskolan. Regler och moralisk ordning i barnbarn och vuxen-barn interaktion.
Kl 13:15
Plats: K6a, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Borders and Migrants

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Thomas Nail, Professor, University of Denver.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-15

Avhandlingsseminarium 60%

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Maline Holmlund, avdelning Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-11-16

Disputation - K Stoewer

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kirsten Stoewer försvarar sin avhandling med titeln: English Hemspråk - Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden. Opponent är Prof Li Wei, University College London.
Kl 13:00 - 15:30
Plats: K3, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-11-19

Workshop om studenter med behovsvariation

Övrigt - Linköpings universitet
Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid? Syftet med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla i våra olika yrkesroller i mötet med studenter med behovsvariation genom att gemensamt utveckla nya verktyg, stöd, hanteringsordningar och förhållningssätt. Viktigt är också att diskutera hur vi kan sprida erfarenhet och kunskap i organisationen. Upplägget på workshopen utgår från fall som beaktas ur flera perspektiv, exempelvis pedagogiska/didaktiska, etiska, arbetsmiljö, studiemiljö, lika villkor, säkerhet, juridiska, resurser (ekonomi, kompetens mm) eller disciplinära.
Sista anmälningsdag: 2018-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: SAL G32, HUS G, INGÅNG 81 PLAN 3, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/Workshop-om-studenter-med-behovsvariation?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013286655.

2018-11-21

The Swedes and their fathers”: DNA-Genealogy as Biological Citizenship

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström, Senior Lecturer, REMESO, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO12
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-22

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gülin Öylü - "Ageism, Employment and the Ageing Workforce - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Avhandlingsseminarium 60%

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Simon Härnbro, avdelningen Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011--363665.

Forskning i framkant: Träning under behandling för cancer – går det?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
2018-11-22 kl 16:30 -- 2018-11-20 kl 17:30 Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter. Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa.
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-11-29

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
SM Atiqur Rahman "Ageism and Care Assessment - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

2018-12-05

NorrUT seminarie - Pernilla Lagerlöf

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Norrut seminarie med Pernilla Lagerlöf, GU, med titeln: Musical play: Children interacting with and around music Technology.
Kl 13:15
Plats: K7a, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

The Connection of Work and Dimensions of Protection in the Nordic Countries

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karl Gauffin - Postdoc, Public Health Science, Stockholm University.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TP44
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-12-06

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Wenqian Xu "Ageism in Media Communication - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ulrika Wernesjö, avdelning Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

90% - Johanna Andersson

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Andersson har sitt 90% seminarium med titel: ”Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet” Kommentator: Niklas Gericke, Kau.
Kl 13:15
Plats: K23, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-12-12

Climate Change Denial and Far-Right Nationalism

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Hultman, Docent in Technology, Science and Environmental Studies, Chalmers
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-12-13

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sabine Gruber, avdelning Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363665.

2018-12-20

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Lundberg, avdelning Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-01-10

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ännette Sverker, Anna Olaison och Elisabet Cedersund
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

Anmäl ny aktivitet