Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-12-20

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Lundberg, avdelning Socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-01-10

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ännette Sverker, Anna Olaison och Elisabet Cedersund
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-01-14

60%-sem A Memisevic

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Alma Memisevic har sitt 60% seminarium med titeln: Den svårfångade naturvetenskapen: Etnografiskt inspirerad diskursanalytisk studie om naturvetenskap och teknik på fritidshem. Läsare: Prof. Anna Danielsson, Uppsala universitet.
Kl 13:15
Plats: TP6094, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Anmäl ny aktivitet