Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2019-03-26

Workshop -

Konferens - Tema Teknik och social förändring
Projektet arrangerar en workshop på Vadstena Klosterhotell den 26-27 mars 2019 genom Kristin Zeiler
Kl 09:00
Plats: Vadstena Klosterhotell
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Kristin Zeiler, e-post kristin.zeiler@liu.se, telefon 0702886754.

STRIPE - Kommunikation och hemsida

Seminarium - STRIPE
Vi jobbar vidare med det vi diskuterade under dagen för strategisk positionering och diskuterar vår externa kommunikation.
Kl 10:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Linus Ekman Burgman, e-post linus.ekman.burgman@liu.se.

APT - Tema T

Internt - Tema Teknik och social förändring
Arbetsplatsträff på Tema T
Kl 14:15
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-03-27

ValueS - Siri Wassrin

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Guest Siri Wassrin, Management& Information Systems visit Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-03-28

Ledningsmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Ledningsgruppen på Tema T möts.
Kl 08:30
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

How enabling technologies mediate disability

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Alexandra Kapeller, doktorand vid Tema Teknik och social förändring på Linköpings universitet. Alexandra beskriver sin text på följande sätt: This paper demonstrates what philosophy of technology can offer to the cultural model of disability. It shows how types of assistive technology shape the perception of disability and suggests strategies to avoid medical paternalism and stigmatization. Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-04-03

ValueS - Fredy Mora

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Fredy Mora present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-04

Titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Corinna Kruse, lektor, Jenny Gleisner och Hannah Grankvist, biträdande lektorer, vid Tema Teknik och social förändring på Linköpings universitet. Corinna, Jenny och Hannah kommer att presentera den bok som de arbetar med. Vill du ta del av texterna som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-04-10

ValueS - Steve Woolgar

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
On Values seminar Steve Woolgar present text.
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-11

Ledningsmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Ledningsgruppen på Tema T möts.
Kl 08:30
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

T-rådet

Internt - Tema Teknik och social förändring
T-rådet på Tema T sammanträder med representanter från doktorander, lärare, professorer och administratörer.
Kl 09:00
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Lisa Lindén, post doc vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Lisa beskriver sin text på följande sätt: Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

Disputation

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Maria Christina Murano försvarar sin avhandling.
Kl 11:00
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

Lärarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Lärarmöte på Tema T
Kl 13:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-04-17

ValueS - Nimmo Elmi

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph.D. student Nimmo Elmi present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-18

Inget seminarium detta datum

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-04-23

Avhandlingskapitel: Fredrik Envall

Seminarium - STRIPE
Kl 10:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Linus Ekman Burgman, e-post linus.ekman.burgman@liu.se.

2019-04-24

ValueS - Sara Bea

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Sara Bea present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-25

Ledningssmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Ledningsgruppen på Tema T möts.
Kl 08:30
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Gillian Einstein, gästprofessor i genus och hälsa vid Linköpings universitet. Gillian beskriver sin text på följande sätt: Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

DIP-möte

Internt - Tema Teknik och social förändring
DIP-lunch med pedagogiskt innehåll
Kl 12:00
Plats: Tema T's fikarum
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Handledarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Handledarmöte
Kl 13:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-04-30

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

Avloppsslam från resurs till avfall

Seminarium - STRIPE
Ett utkast till en text som ska skickas till Nordic STS i Tampere. Texten kommer att handla om några av de narrativ som finns i diskussionen kring avloppsslam och hur dessa kan leda till att slammet blir en resurs alternativt ett avfall.
Kl 10:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Linus ekman Burgman, e-post linus.ekman.burgman@liu.se.

2019-05-01

ValueS - David Moats

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher David Moats present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-02

Titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Justin Makii, doktorand vid Tema Genus på Linköpings universitet. Justin beskriver sin text på följande sätt: Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-05-08

ValueS - Workshop

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Workshop - with Dimitris Papadopoulos and Jan Passoth
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

Doktorandråd / Skrivarworshop

Seminarium - Tema Barn
Doktorandråd / Skrivarworshop
Kl 13:00
Plats: Asklepios, Temahuset
För mer information kontakta Sara Mitchell, e-post sara.mitchell@liu.se.

Högre seminarium - Jan Passoth

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Jan Passoth, Munich Center for Technology in Society visit Higher seminar
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 702886754.

2019-05-09

Ledningsmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Ledningsgruppen på Tema T möts.
Kl 08:30
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 My Hyltegren and Linda Weichselbraun, doktorander vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. My och Linda beskriver sin text på följande sätt: Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-05-14

Lärarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Lärarmöte på Tema T
Kl 13:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-05-15

ValueS - Fransesco Colona

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Fransesco Colona present text on values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-16

Titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Annelieke Driessen, post doc vid London School of Hygiene and Tropical Medicine på London univetsitet. Annelieke beskriver sin text på följande sätt: Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-05-21

Fjärrvärme

Seminarium - STRIPE
Artikelutkast med Dick Magnusson
Kl 10:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Linus Ekman Burgman, e-post linus.ekman.burgman@liu.se.

APT - Tema T

Internt - Tema Teknik och social förändring
Arbetsplatsträff på Tema T
Kl 14:15
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-05-22

ValueS - Christian Greiffenhagen

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Guest Christian Greiffenhagen visit Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-23

Ledningsmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Ledningsgrupp för Tema T möts.
Kl 08:30
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

Titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka välkomnar P6 Kristin Zeiler, professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Kristin beskriver sin text på följande sätt: Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Asklepios, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

DIP-möte

Internt - Tema Teknik och social förändring
DIP-lunch med pedagogiskt innehåll
Kl 12:00
Plats: Tema T's fikarum
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Handledarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Handledarmöte
Kl 13:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-05-28

Högre seminarium - Mike Lynch

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Gästföreläsare Mike Lynch presenterar text på Högre seminariet
Kl 13:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-05-29

ValueS - Ascension - Writing Retreat

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values - Ascension - Writing Retreat
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

DISPUTATION - Ivanche Dimitrievski

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Ivanche Dimitrievski försvarar sin avhandlingstext “Accounting the Future: an ethnography of the European Spallation Source”. Opponent: Michael E. Lynch
Kl 13:15 - 15:00
Plats: VAL
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-05-30

Inget seminarium detta datum

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-06-04

Samhällsplanering

Seminarium - STRIPE
Artikelutkast Kristina Trygg
Kl 10:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Linus Ekman Burgman, e-post linus.ekman.burgman@liu.se.

2019-06-05

Ledningsmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Ledningsgruppen på Tema T möts.
Kl 08:30
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

T-rådet

Internt - Tema Teknik och social förändring
T-rådet på Tema T sammanträder med representation från doktorander, lärare, professorer och administratörer.
Kl 09:00
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

ValueS - Catelijne Coopmans

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Catelijne Coopmans present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-06-06

Inget seminarium detta datum

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

2019-06-11

Planeringsfrukost och titel kommer senare

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka startar P6 med ett planeringsmöte inför hösten 2019, därefter välkomnar vi Ericka Johnson, professor vid Tema Genus vid Linköpings universitet. Ericka beskriver sin text på följande sätt: Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Hannah Grankvist, kontaktuppgifter nedan.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Hannah Grankvist, e-post hannah.grankvist@liu.se, telefon 013282677.

Utvärdering/avslutning

Seminarium - STRIPE
Kl 10:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Linus Ekman Burgman, e-post linus.ekman.burgman@liu.se.

Lärarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Lärarmöte på Tema T
Kl 13:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-06-12

Slutseminarium - Amelia Mutter

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Doktorander Amelia Mutter lägger fram avhandlingstext.
Kl 10:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/employee/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 702886754.

Högre seminarium - Mark Elam

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans titel för seminariet är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms" Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle
Kl 13:15
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-06-13

ValueS - Nordic STS

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values representation on Nordic STS
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 26 91.

DIP-möte

Internt - Tema Teknik och social förändring
DIP-lunch med pedagogiskt innehåll
Kl 12:00
Plats: Tema T's fikarum
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

Handledarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Internt möte
Kl 13:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-06-18

Slutseminarium - Nimmo Elmi

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Nimmo Elmi lägger fram avhandlingstext.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/employee/nimel97, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 702886754.

2019-06-20

Ledningsmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Ledningsgruppen på Tema T möts.
Kl 08:30
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2019-09-03

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

2019-10-03

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

2019-10-17

Temadag 2019

Internt - Institutionen för tema
För mer information se https://www.tema.liu.se/?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

2019-11-05

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

2019-11-26

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:00 - 15:00
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

2019-12-16

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 2114.

Anmäl ny aktivitet