Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste året

2018-05-29

Tema T nämnd

Internt - Tema Teknik och social förändring
Tema T nämnd på tema T
Kl 09:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Artikelutkast av Johan Niskanen, Harald Rohracher och Ann-Sofi Kall

Internt - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Opponent: Fredrik Envall. Ordförande: Fredrik Backman
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/tevs/seminarier?l=sv, kontakta Johan Niskanen, e-post johan.niskanen@liu.se.

2018-05-30

Guest seminar: Katherine Harrison

Internt - ValueS - Science, Technology & Valuation Practices
Katherine Harrison, Genusvetenskapliga institutionen. Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t?l=sv, kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-05-31

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Ärenden som önskas tas upp lämnas till styrelsens sekreterare senast 2 veckor innan mötet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post Carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

"Phenomenology, Bioethics, and Emergent Normativities"

Internt - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Kristin Zeilers text "Phenomenology, Bioethics, and Emergent Normativities - On the Need for an Ethics of Embodiment and Entanglement in Medicine". Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

Dip-lunch

Internt - Tema Teknik och social förändring
Dip-lunch
Kl 12:00
Plats: Tema T's fikarum
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Handledarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-05

Vakant tid

Internt - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/tevs/seminarier?l=sv, kontakta Johan Niskanen, e-post johan.niskanen@liu.se.

Cli-fi bokklubbsmöte

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Universitetsklubben, Vallfarten
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-06-07

Whom do I ask for a Uterus?

Internt - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lisa Guntrams text "Whom do I ask for a Uterus? Efforts, expectations and concerns in women’s narratives about finding a uterus donor" " Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

Darcy Parks

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Darcy Parks lägger fram sin avhandlingstext med titeln "The Sustainable City. Becomes Climate-Smart. How Smart City Ideas Reshape Urban Environmental Governance" Opponent: prof Ignacio Farias Hurtado, Munich Centre for Technology in Society, Technical University of Munich Handledare: prof Harald Rohracher, Tema T
Kl 13:15
Plats: TEMCAS
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-08

Fredrik Backman

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Fredrik Backman lägger fram sin avhandlingstext med titeln "Energy efficiency in Swedish SMEs. Eploring barriers, knowledge creation and the role of municipal energy efficiency programs" Opponent: Docent Max Åhman, Lunds universitet och Handledare: prof Jenny Palm , Tema T
Kl 10:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-12

Program assistentmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Program assistenterna på tema T träffas
Kl 09:00
Plats: Tema T's fikarum
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Vakant tid

Internt - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/tevs/seminarier?l=sv, kontakta Johan Niskanen, e-post johan.niskanen@liu.se.

Utkastseminarium - Emelie Fälton & Isabelle Strömstedt

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros, TEMA-huset
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2018-06-13

Writing session / Fiction

Internt - ValueS - Science, Technology & Valuation Practices
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Temahuset
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t?l=sv, kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Högre seminarium - Malcolm Ashmore and Olga Restrepo

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Malcolm Ashmore and Olga Restrepo, National Univeristy of Colombia, Bogota visit tema T and talk about "Why Bogota?"
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2017-2018?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-14

Workshop - Gatecrashers and Imposters

Internt - ValueS - Science, Technology & Valuation Practices
2018-06-14 -- 2018-06-15
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-t?l=sv, kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Pediatric kidney chronic disease - Is it a "Seven-headed Animal"?

Internt - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Andrea Bruno de Sousa's text "Pediatric kidney chronic disease - Is it a "Seven-headed Animal"? Exploring parental perspectives in managing their child kidney chronic condition in Portugal." Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

Dip-lunch

Internt - Tema Teknik och social förändring
Dip-lunch
Kl 12:00
Plats: Tema T's fikarum
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Handledarmöte + lärarmöte

Internt - Tema Teknik och social förändring
Handledarmöte + lärarmöte
Kl 13:00
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-06-19

Institutionsstyrelse

Internt - Tema Barn
Kl 09:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder Ärenden som önskas tas upp lämnas till styrelsens sekreterare senast 2 veckor innan mötet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post Carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

Sommaravslutning

Internt - TEVS: Teknik, Vardag, Samhälle
Kl 18:00
Plats: N/A
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/tevs/seminarier?l=sv, kontakta Johan Niskanen, e-post johan.niskanen@liu.se.

2018-08-30

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder Ärenden som önskas tas upp lämnas till styrelsens sekreterare senast 2 veckor innan mötet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post Carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2018-09-25

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder Ärenden som önskas tas upp lämnas till styrelsens sekreterare senast 2 veckor innan mötet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post Carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2018-10-25

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder. Ärenden som ska tas upp på styrelsen ska vara styrelsens sekreterare till handa senast 2 veckor innan sammanträdet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2018-11-27

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Ärenden som önskas tas upp lämnas till styrelsens sekreterare senast 2 veckor innan mötet.
Kl 09:00 - 15:00
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post Carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2018-12-20

Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder Ärenden som önskas tas upp lämnas till styrelsens sekreterare senast 2 veckor innan mötet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post Carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

Anmäl ny aktivitet